dilluns, de març 06, 2006

Xarxa Natura 2000 i QuerolLa Xarxa Natura és una iniciativa de la Unió Europea per crear una xarxa d’espais naturals que garanteixin la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats i de les espècies de fauna i flora salvatge, dins del marc d’un desenvolupament sostenible. Molts d’aquests espais estan sotmesos a intenses pressions: desenvolupament urbanístic, infrastructures, turisme...

En un moment que el creixement econòmic és impulsat pel sector del “totxo”, el sòl urbanitzable s’està esgotant i les promotores busquen nous terrenys, és important que un ens europeu pugui garantir la protecció de certs espais.
Un bon exemple és el cas del País Valencià on la Unió Europea ha donat un toc d’atenció a la política urbanística dels últims anys; però, no ens enganyem, això també passa a la zona costanera catalana; on ja és molt difícil trobar algun tram de costa verge.
El total d’espai protegit proposat per la Xarxa Natura 2000 representa el 26,7% de la superfície de Catalunya. Molts propietaris i ajuntaments s’han mostrat en contra d’aquesta protecció perquè creuen que no podran fer res. Però aquesta protecció ve acompanyada de diversos fons de finançament de la unió europea per compatibilitzar la conservació de la biodiversitat amb un desenvolupament rural sostenible i benificiós per la població; en altres paraules, promoure l’agricultura respectuosa amb el medi, potenciar el comerç local, el turisme rural, les activitats a la natura.... Aquests aspectes positius han quedat demostrats en diverses regions europees, com per exemple a la Sierra del Segura (Albacete) a on les ajudes comunitàries han impulsat l’economia i han aturat el despoblament rural.

Els ajuntaments haurien d’apostar per aquesta política i no pels diners fàcils que suposen fer nous plans urbanístics fruit de les llicències d’obres, impostos i mà d’obra durant les obres; aquest model és una solució a curt termini però no arregla problemes estructurals d’un poble; s’ha de ser més ingeniós a l’hora de planificar el futur.

Cap comentari: