dilluns, de setembre 22, 2008

Ple dijous 25 a les 11:00 del matí

Aquest dijous a les 11 del matí hi ha Ple a l'Ajuntament de Querol. Coalició d'independents per Querol presenta 3 punts a l'ordre del dia:

CAP PUNT APROVAT

- Tornar a fer el ple els divendres al vespre. ja que aquest canvi ha provocat l'objectiu que pretenia: que molt poca gent pugui assistir al ple un dia feiner a mig matí.

(En sessió plenària de 6 de juliol de 2007 es va acordar establir el règim de sessions del ple municipal indicant com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l'últim divendres de l'últim mes de cada trimestres a les 18:00 hores,i, si fos festiu, el primer dia feiner.Atès que en el ple de 13 de febrer de 2008 es va canviar a dijous a les 11:00 h del matí sense cap raó justificada i que és una hora intempestiva pel veí-treballador que vol assistir-hi.)

- Rebaixar les assistències als organs col·legiats. En el penúltim ple ordinari es va augmentar un 100 % les dietes; i per exemple les juntes de govern que són quinzenals, van passar de cobrar 80 euros a 160 euros.

(Atès que el passat 13 de febrer de 2008 es va establir augmentar el règim retributiu de les juntes de govern local de 80 € a 160 €, dit d'una altra manera es va augmentar un 100 %. Unes juntes de govern que només són dissabte al matí, que en general no són d'un contingut molt extens i que tenen una periodicitat quinzenal; per tant 160 € és una quantitat desproporcionada.)

- Desestimar la construcció d'un abocador i/o pedrera a Esblada. L'equip de govern de l'Ajuntament de Querol en els últims mesos està intentant instal·lar una activitat extractiva (pedrera) i/o un abocador de rebuig dels residus sòlids urbans (RSU) entre la zona d' Esblada, Punta Blava i Mas Esplugues. Després d'estudiar l'Aprovació inicial del Pla Territorial del Camp de Tarragona i el Catàleg Paisatgístic del Camp de Tarragona podem concloure que la zona de l'Alt Gaià (on tot el municipi de Querol hi forma part) és d'un gran valor paisatgístic i ecològic. Per tant noves indústries que alterin la orografia no hi tenen lloc.
El catàleg, elaborat per experts, cita per exemple el greu perill que suposava la construcció de Rocacorba; no només per l' impacte sobre la massa vegetal si no perquè també s'hauria d'ampliar la C37 actual que passa per la Vall del Gaià. També cita el fort impacte que causa la Pedrera de Vilaperdius (Pontils). Per altra banda tota aquesta zona d' Esblada menys l'extrem N (a on es volia instal·lar la pedrera) està protegida sota la figura Xarxa Natura 2000 (aquesta zona inicialment també en formava part). Ara però aquest extrem nord torna ha estr protegit pel pla territorial del Camp de TGN.

1 comentari:

Anònim ha dit...

1.L'horari dels plens es devien canviar perquè l'alcalde Uroz, com a delegat conceller de participació ciutadana, va decidir que això de compartir l'opinió amb els ciutadans "es puro teatro". Una vegada més demostra el seu despreci de cara als veïns.
Una curiositat, algú sap què cobra per fer aquesta feineta (virtual).
2.Les assistències les han apujat un 100% perquè mentre el president Zapatero es congela el sou, ells han decidit que les seves neurones mereixen el doble de sou per assistir i assentir a tot el què digui el jefe.
3.Em sembla que fóra interessant donar el nom dels titulars (o de la titular) dels terrenys on es vol instalar la pedrera a Esblada, i així molta gent veuria qui hi ha al darrera d'aquest interès i d'aquesta obsessió.Mentre un bon nombre de municipis de muntanya intenten vendre el seu paisatge amb iniciatives properes al turisme rural o, arrisquen amb noves idees properes a I+D o, etc, ells prefereixen destruir paisatge i contaminar-lo. És curiós, no hi han pobles que vulguin la merda pels seus veïns i ells es posen a primera fila aixecant el dit. Què hi ha al darrera de tot això????