dissabte, de desembre 13, 2008

Moció per la creació del Parc Natural de les Terres del Gaià

Nosaltres, dones i homes que vivim, treballem i gaudim de la Conca del riu Gaià

MANIFESTEM QUE

· Reconeixem la capacitat vertebradora del nostre riu, el Gaià, el qual ens interrelaciona tant hidrogeològicament, com florística, faunística, històrica, paisatgística i, socialment.

· És palès el valor especialment transcendent del riu Gaià encara en l’actualitat com a connector biològic de primer ordre de les comarques de Tarragona i el seu litoral vers els Pirineus, a través de la Baixa Segarra i el Solsonès.

· La protecció del riu s’ha d’estendre més enllà dels límits marcats per la pròpia conca hidrogràfica. Una connexió àmplia amb els sistemes naturals associats és el que confereix al Gaià la seva trascendència patrimonial.

· Una gestió planificada, respectuosa i sostenible d’aquest territori pot, no sols trobar solucions compartides a problemes comuns, sinó també afavorir el seu desenvolupament i la diversificació de la seva economia.

· 5 ajuntaments de les Terres del Gaià ja hi ha donat suport: Ajuntament de Renau, Ajuntament d'Altafulla, Ajuntament de Vespella, Ajuntament de la Pobla de Montornès, Ajuntament de Torredembarra i d’altres com l’Alcalde de Santa Coloma de Queralt ha mostrat el seu interès per la proposta.

PROPOSTA D’ACORD:

  • El nostre suport a la definició d’una figura legal de protecció per la Conca del riu Gaià i els espais naturals que s’hi interrelacionen, ensems els seus valors ecològics, històrics i paisatgístics. És tanmateix acord nostre impulsar la protecció d’aquest territori sota la denominació de Parc Natural de les Terres del Gaià.
  • Palesar una vegada més, la necessitat del retorn de l’aigua al riu avall de l’embassament de Repsol, tal i com ho va acordar ja fa temps el Parlament de Catalunya, com ho ha recordat reiteradament el Síndic de Greuges i ara també l’Agència Catalana de l’Aigua.
  • Vetllar per a que el Parc Natural de les Terres del Gaià així sigui possible en el marc del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, així com en el corresponent Pla de Connexions Biològiques, ambdós en curs i a càrrec de la Generalitat de Catalunya.
  • Traslladar la present moció al Departament de Política Territorial i Obres Publiques, ensems al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Cap comentari: