dimarts, de desembre 29, 2009

Ple 31 de desembre de 2009 a les 11:00 h.

1.       ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.       CALENDARI COBRAMENT VOLUNTARI DE TRIBUTS, PER A L’EXERCICI 2010

3.       APROVACIÓ PRESSUUPOST 2010

4.       DECRETS D’ALCALDIA

5.       MOCIÓ TELEVISIÓ SENSE FRONTERES PRESENTADA PER CIQ-EPM

6.       MOCIÓ SOBRE EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PRESENTADA  PER CIQ-EPM

7.       MOCIÓ SOBRE EL FUTUR CREIXEMENT DEL NUCLI DE QUEROL PRESENTADA  PER CIQ-EPM

8.       MOCIO SOBRE LA MILLORA DE COBERTURA D’INTERNET AL NUCLI DE QUEROL PRESENTADA  PER CIQ-EPM

9.       PRECS I PREGUNTES