dimecres, de juliol 23, 2008

Premeu aquí per veure el Pla Territorial de TGN i Querol

En l'aprovació inicial del pla territorial de TGN la Generalitat aposta per ordenar definitivament el planejament urbanístic de Querol, de la mateixa manera que la Plataforma i CIQ hem manifestat els darrers anys. (Consolidant les urbanitzacions existents sense ampliar-les, impedint pedreres i protegint les zones forestals)
Els dos POUM que l'Ajuntament ha fet fins ara no s'ajusten ni de bon troç a les directrius emeses per la Generalitat. Ara amb el nou POUM, i després de llençar tants diners (60.000 euros), hauran d'ajustar-ne a aquest nou pla.
En els darrers anys l'equip de govern ha facilitat la compra i venta de terrenys en zones a on no es pot i no és podrà urbanitzar; ara ells voldrien ampliar les zones urbanitzable amb l'excusa que els nous propietaris no podran edificar (quan no es podia edificar mai) ... masses mentides, masses enganys... durant masses anys.
Extracte del Pla:
Entre les estratègies específiques per a determinades àrees especialitzades que s’expliquen més
endavant, cal destacar la necessitat de definir de quina manera es recondueix la situació urbanística de Querol amb unes extensions immenses encara per desenvolupar d’urbanització de baixa densitat que contradiuen fortament els principis d’una ordenació eficient i sostenible.
Per als sectors residencials Mas Vermell, Ranxos de Bonany i la resta d’àmbis
forestals que s’assenyalen en els Plànols d’ordenació al municipi de Querol,
l’estratègia de reducció o extinció amb l’objectiu de reduir la gran dimensió de sòl
residencial especialitzat que contradiu els principis de compacitat i contigüitat amb
els nuclis urbans, d’estalvi i utilització eficient del sòl i de facilitar el transport
públic mitjançant la polarització i la compacitat dels d’assentaments. Això
sens perjudici que pugui concentrar-se una part de l’aprofitament en posicions de
sòl de protecció preventiva amb elevada consolidació d’edificacions