dimecres, de maig 12, 2010

El govern de Querol redistribueix el poder per la dimissió de Barrios

http://www.diaridetarragona.com/camp/044452/govern/querol/redistribueix/per/dimissio/barrios

Demà tindrà lloc la celebració de la sessió plenària en la qual es procedirà a la redistribució dels màxims càrrecs 

Calma tensa a Querol, on demà dijous s’hi celebrarà el primer ple des de què transcendís als mitjans de comunicació la resolució judical que imputa per un pressumpte delicte urbanístic a l’alcalde, Miguel Uroz, a més a més del primer tinent d’alcalde, Albert Carreño, i d’altres tècnics i assessors municipals, sense deixar de banda dels responsables de les empreses que s’haurien beneficiat amb la materialització de nous projectes d’urbanització al municipi i que ara estan aturats. En la sessió, segons reflexa l’ordre del dia, s’hi recull la nova modificació del cartipàs municipal, fruit també de la renúncia als càrrecs que ocupava  Benigno Barrios, i que era el número dos de la candidatura del PSC, al govern amb el suport de l’exalcalde, Albert Carreño.
I si precisament el conflicte al poble és fruit de l’ordenació urbanística que s’aturà, Jordi , regidor a l’Ajuntament de Querol en representació de la coalició Independents per Querol i membre de la Plataforma Salvem Querol, explicava al Diari que el model urbanístic que per aquest municipi de l’Alt Camp dibuixa el Pla Territorial «ens sembla més que correcte». De fet, per a la Plataforma una de les necessitats que a hores d’ara té aquest municipi és tancar el llarg procés de redacció del nou Pla Urbanístic i que també està suposant una despesa econòmica molt important per les arques municipals que disposen de pocs recursos.
Pijoan assegurava que la manca d’informació, sobretot entre els veïns que resideixen en les diverses urbanitzacions que té el terme municipal de Querol, probablement és el què més neguiteja als residents. Es tracta de temors a la pèrdua de la propietat o fins i tot a un possible reallotjament, són, en tots els casos temors totalment infundats, deia el regidor.
Satisfacció
Per als membres de la Plataforma Salvem Querol, després de la instrucció judicial hi ha molta satisfacció donat que «ens dóna la raó davant les protestes i les reclamacions que vam fer nosaltres».
Pijoan explicava que, a partir d’ara des de la Plataforma hauran d’estar amatents al desenvolupament d’aquest procés judicial que tot just ara arrenca. 

divendres, de maig 07, 2010

Ple dijous 13 de maig

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de data 6 de maig de 2010, se’l/la convoca a la sessió EXTRAORDINARIA del Ple que tindrà lloc a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila el 13 de MAIG de 2010, a les 12:00 hores en primera convocatòria, i el 15 de MAIG de 2010 a la mateixa hora en segona convocatòria, de no celebrar-se la primera, d’acord amb l’article 90.2 del RD 2568/1986, de 18 d’abril pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

Ordre del dia:

 

 

1r.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DEL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT.

3r.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

4t.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DELEGACIONS DE COMPETENCIES.

5è.- DECRETS DE L’ALCALDIA.

6è.- D.O. PENEDÈS.

7è.- SUPLEMENT DE CRÈDIT.