dilluns, de setembre 22, 2008

Ple dijous 25 a les 11:00 del matí

Aquest dijous a les 11 del matí hi ha Ple a l'Ajuntament de Querol. Coalició d'independents per Querol presenta 3 punts a l'ordre del dia:

CAP PUNT APROVAT

- Tornar a fer el ple els divendres al vespre. ja que aquest canvi ha provocat l'objectiu que pretenia: que molt poca gent pugui assistir al ple un dia feiner a mig matí.

(En sessió plenària de 6 de juliol de 2007 es va acordar establir el règim de sessions del ple municipal indicant com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l'últim divendres de l'últim mes de cada trimestres a les 18:00 hores,i, si fos festiu, el primer dia feiner.Atès que en el ple de 13 de febrer de 2008 es va canviar a dijous a les 11:00 h del matí sense cap raó justificada i que és una hora intempestiva pel veí-treballador que vol assistir-hi.)

- Rebaixar les assistències als organs col·legiats. En el penúltim ple ordinari es va augmentar un 100 % les dietes; i per exemple les juntes de govern que són quinzenals, van passar de cobrar 80 euros a 160 euros.

(Atès que el passat 13 de febrer de 2008 es va establir augmentar el règim retributiu de les juntes de govern local de 80 € a 160 €, dit d'una altra manera es va augmentar un 100 %. Unes juntes de govern que només són dissabte al matí, que en general no són d'un contingut molt extens i que tenen una periodicitat quinzenal; per tant 160 € és una quantitat desproporcionada.)

- Desestimar la construcció d'un abocador i/o pedrera a Esblada. L'equip de govern de l'Ajuntament de Querol en els últims mesos està intentant instal·lar una activitat extractiva (pedrera) i/o un abocador de rebuig dels residus sòlids urbans (RSU) entre la zona d' Esblada, Punta Blava i Mas Esplugues. Després d'estudiar l'Aprovació inicial del Pla Territorial del Camp de Tarragona i el Catàleg Paisatgístic del Camp de Tarragona podem concloure que la zona de l'Alt Gaià (on tot el municipi de Querol hi forma part) és d'un gran valor paisatgístic i ecològic. Per tant noves indústries que alterin la orografia no hi tenen lloc.
El catàleg, elaborat per experts, cita per exemple el greu perill que suposava la construcció de Rocacorba; no només per l' impacte sobre la massa vegetal si no perquè també s'hauria d'ampliar la C37 actual que passa per la Vall del Gaià. També cita el fort impacte que causa la Pedrera de Vilaperdius (Pontils). Per altra banda tota aquesta zona d' Esblada menys l'extrem N (a on es volia instal·lar la pedrera) està protegida sota la figura Xarxa Natura 2000 (aquesta zona inicialment també en formava part). Ara però aquest extrem nord torna ha estr protegit pel pla territorial del Camp de TGN.

dimecres, de setembre 17, 2008

RELACIÓ D’ESCRITS PRESENTATS PER CIQ A L’ALCALDE DURANT L’ACTUAL MANDAT

llàstima que s'ha aconseguit poc!, però això és el que faria CIQ

16-06-2007

Es demana que en lloc de pavimentar l'entorn de l'església s'empedri. Registre d'entrada 465.

23-06-2007

Es demana formar grup propi a l'Ajuntament. Registre d'entrada 488.

21-07-2007

Es demana quines tasques fa el regidor contractat a temps parcial i que s'informi a tots els regidors de les mateixes. També es demana el contracte de l'assessora Rosa Maltès, el sou, les seves tasques, l'horari de treball i el lloc físic de treball. Registre d'entrada 665.

24-07-2007

Es demana que al pont dels Quatre Ulls es posi un cartell on es demani respectar la natura i no tirar escombraries, que un treballador de l'ajuntament hi vagi algun dia dels caps de setmana d'estiu per informar i fer complir les normes i instar als agents rurals a patrullar per aquesta zona els dies indicats. Registre d'entrada 668.

24-08-2007

Es demana la situació actual del POUM i també totes les despeses originades per tots els intents d'aprovació. Registre d'entrada 660.

24-08-2007

Es demana arribar a un acord al proper Ple per tal d'impulsar la xarxa de banda ampla al municipi. Registre d'entrada 661.

04-08-2007

Es demana accelerar els tràmits per tal de solucionar el perill que representa l'actual situació ruïnosa de ca la Montserrat. S'adjunten fotografies. Registre d'entrada 675.

04-08-2007

Es demana la instal•lació de papereres als nuclis de població i que es buidin. Registre d'entrada 674.

18-10-2007

Es demana una reunió amb els regidors per parlar de la planificació d'obres pels ropers 5 anys (PUOSC). Es demana que les inversions es reparteixin equitativament. Registre d'entrada 790.

18-10-2007

Es demana, en base al dret a la informació que tenen els regidors, resposta als escrits amb data 21-07-07, 04-08-07 i 24-08-07. Registre d'entrada 791.

18-10-2007

Es demana netejar de plàstics la Font d'en Jovany aprofitant que Medi ambient va netejar les vores dels camins. Es comunica que hi ha runa abocada al camí que passa per la carena de Formigosa a Mas Bermell. S'adjunten fotografies. Registre d'entrada 808

17-11-2007

Es demana estat de les obres de l'entorn de l'església i també que a la vorera del darrera al cementiri en lloc d'un esglaó i hagi una rampa per tal de poder aparcar quan sigui necesssari. Registre d'entrada 929.

01-12-2007

Es demana que en el proper Ple s'informi sobre les intencions del Alcalde pel que fa al PUOSC ja que no va convocar la reunió que es demanava a l'escrit del 18-10-07. Registre d'entrada 989.

14-12-2007

Es demana el procediment seguit per contractar la nova persona que treballa a l'ajuntament i la creació d'una borsa de treball per tal de que tots els ciutadans tinguin les mateixes oportunitats d'optar a un lloc de treball. Registre d'entrada 1034.

19-01-2008

Es demanen responsabilitats per haver pagat més de 100.000 euros a l'antiga assessora, la qual no feia la seva feina i tampoc assistia a l'Ajuntament. Registre d'entrada 60.

19-01-2008

Queixa perquè als lots de Nadal als jubilats hi figura una dedicatòria personal de l'Alcalde enlloc de figurar l'Ajuntament. A més CIQ sol•licita que la part de la factura del dinar de Nadal que correspondria al regidor de CIQ es destini a una entitat benèfica. Registre d'entrada 59.

19-01-2008

Al•legacions al cost desorbitat de les noves dependències municipals. Registre d'entrada 61.

03-05-2008

Es demana que un cop aprovat el setembre passat impulsar una ordenança per limitar l'ús de camins i corriols als vehicles de motor es faci alguna acció al respecte. Registre d'entrada 448.

03-05-2008

Es demana que es sol•liciti al Consell Comarcal una deixalleria mòbil un cap de setmana cada dos mesos, un cop al poble i l'altre a Valldosera. Registre d'entrada 449.

10-05-2008

Es demana la neteja de l'abeurador i que el taulell d'anuncis situat a l'exterior de l'ajuntament sigui més gran i que la informació es pengi puntualment. Registre d'entrada 469.

14-06-2008

Es demana junt amb CIU i AeQ fer els Plens els divendres a les 18 hores. Registre d'entrada 575.

28-08-2008

CIQ torna a demanar que els plens es facin divendres a les 18:00 hores. Registre d'entrada 778.

28-08-2008

Es demana que l'equip de govern torni a cobrar 80 € de dietes per fer les juntes de govern dissabte al matí; enlloc dels 160 € que des l'últim ple cobren. Registre d'entrada 779.

28-08-2008

Es demana que s'aturin les gestions per construir una pedrera i/o un abocador al municipi de Querol. Registre d'entrada 779.

Altres peticions
Arreglar camí que fa servir el guaita de Montagut, creació de borsa de treball i petició millora cobertura mòbil.

dilluns, de setembre 15, 2008

Èxit sortida "Caminant per l'Alt Gaià"


El passat diumenge 14 de setembre el GEPEC i el grup Querol Natura van organitzar una excursió entre Querol i Santa Perpètua de Gaià anomenada “Caminant per l’Alt Gaià”. L’excursió va partir de les 10 del matí de Querol, la primera parada es va fer a la Roca de Cal Benet a on hi ha una vista espectacular de la Vall del Gaià després es va continuar la caminada per un corriol paral·lel al riu Gaià fins a Santa Perpètua de Gaià. Aquí una arquitecte ens va explicar el procés de restauració de la Torre de defensa i l’Esglèsia de Santa Perpètua. Després de dinar es va retornar a Querol.

dilluns, de setembre 08, 2008

Alcalde o dictador?

Aquest dimecres el nostre alcalde, ha convocat un ple extraordinari, convocat amb el mínim temps legal per fer-lo, i a més a les 11h del matí. Aquesta hora és segons es recull a les actes dels plens pq és la hora que millor li va a ell. Primer és ell, després el seu equip de govern i després qui el vota. D'aquesta manera tant covarda s'assegura que ningú hi vagi i pugui veure la seva manera d'actuar, d'insultar, de manipular, de mentir, d'amenaçar....

- En definitiva és per tramitar un suplemet de crèdit de 250.000 euros com més ràpid millor. La fòrmula és demanar un crèdit a 15 anys (hipotecant el futur equip de govern de l'Ajuntament) . Els diners van destinar a construïr una pista poliesportiva de 150.000 euros a Mas Bermell i els altrres 100.000 euros al local social de Mas Bermell.
Des de CIQ pensem que aquestes obres són necessàries però no urgents. CIQ mai s'ha oposat a aquestes obres, només va fer al·legacions en contra de la construcció d'un ajuntament nou d'1 milió d'euros. CIQ estava a favor de fer unes dependències municipals a Valldosera (de cost molt més baix)per fer tràmits com ara els expedients d'obres però no el trasllat de la seu.
Aquestes obres s'havien de finançar amb els diners del PUOSC de la Generalitat, però l'egoïsme de l'Alcalde de destinar 1 milió d'€ a les dependències municipals va fer que s'estudiés l'expedient a fons. Les conclusions de la Generalitat van ser que l'Ajuntament havia d'estar en un nucli urbà i que els diners de les subvencions s'havien de destinar a zones recepcionades per l'Ajuntament.
En resum que les subvencions haurien pogut anar a qualsevol urbanització o nucli com ha passat fins ara però amb l'expedient desorbitat d'1 milió d'euros per l'Ajuntament nou ha fet que la Generalitat hagi fet una lectura restrictiva de la llei per totes les obres al municipi.
El que haguès fet CIQ si haguès estat al govern hauria estat repartir aquests diners (en total donaven uns 600.ooo € de subvenció) en 5 o 6 obres repartides per les urbanitzacions i els nuclis. D'una forma justa i sense prejudicis. Resumint que la manera de fer dictatorial i egoïsta de l'alcalde fa que el municipi de Querol no pugui avançar.

dimarts, de setembre 02, 2008

Dietes equip de govern, abocador i/o pedrera a Esblada i plens dijous a mig matí

Sol·licito que el proper ple es presenti el punt següent:

Atès que el passat 13 de febrer de 2008 es va establir augmentar el règim retributiu de les juntes de govern local de 80 € a 160 €, dit d’una altra manera es va augmentar un 100 %. Unes juntes de govern que només són dissabte al matí, que en general no són d’un contingut molt extens i que tenen una periodicitat quinzenal; per tant 160 € és una quantitat desproporcionada.


Per tot això, sol·licito:

Rebaixar l’assistència a 80 € i augmentar-la amb el IPC anual.

Atentament,


Regidor CIQ


Sol·licito que el proper ple es presenti el punt següent:

El passat 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 16 de juny.

En sessió plenària de 6 de juliol de 2007 es va acordar establir el règim de sessions del ple municipal indicant com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim divendres de l’últim mes de cada trimestres a les 18:00 hores,i, si fos festiu, el primer dia feiner.

Atès que en el ple de 13 de febrer de 2008 es va canviar a dijous a les 11:00 h del matí sense cap raó justificada i que és una hora intempestiva pel veí-treballador que vol assistir-hi.

Per tot això, sol·licito:

Establir el règim de sessions del ple municipal indicant com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim divendres de l’últim mes de cada trimestres a les 18:00 hores,i, si fos festiu, el primer dia feiner.


Atentament,

Querol, 29 d’agost de 2008

Regidor CIQ

Sol·licito que el proper ple es presenti el punt següent:


L’equip de govern de l’Ajuntament de Querol en els últims mesos està intentant instal·lar una activitat extractiva (pedrera) i/o un abocador de rebuig dels residus sòlids urbans (RSU) entre la zona d’ Esblada, Punta Blava i Mas Esplugues.

Després d’estudiar l’Aprovació inicial del Pla Territorial del Camp de Tarragona i el Catàleg Paisatgístic del Camp de Tarragona podem concloure que la zona de l’Alt Gaià (on tot el municipi de Querol hi forma part) és d’un gran valor paisatgístic i ecològic. Per tant noves indústries que alterin la orografia no hi tenen lloc.

El catàleg, elaborat per experts, cita per exemple el greu perill que suposava la construcció de Rocacorba; no només per l’ impacte sobre la massa vegetal si no perquè també s’hauria d’ampliar la C37 actual que passa per la Vall del Gaià. També cita el fort impacte que causa la Pedrera de Vilaperdius (Pontils).

Per altra banda tota aquesta zona d’ Esblada menys l’extrem N (a on es volia instal·lar la pedrera) està protegida sota la figura Xarxa Natura 2000 (aquesta zona inicialment també en formava part). Ara però aquest extrem N també està protegit pel pla territorial del Camp de TGN i a més hi ha una informe negatiu del departament de medi ambient per fer la pedrera.. Actualment en aquesta zona es vol estudiar la instal·lació d’un abocador de RSU.

Potser una part de la generació actual que governa l’Ajuntament no és a temps de pensar en projectes a mig o llarg termini i només creu que es poden treure diners de llicències d’obres o amputant una part del municipi a on hi viu poca gent. Suposo que haurem d’esperar un temps perquè l’equip de govern vegi altres alternatives a aquest paisatge únic de Querol que es reconegut per gaire bé tothom.

Per tot això sol·licito:

Que es desestimi la construcció d’un abocador o una activitat extractiva al municipi de Querol.


Atentament,

Regidor CIQ