diumenge, de febrer 27, 2011

Participa del nostre projecte!

Si ens vols donar suport al nostre grup municipal a les pròximes eleccions escriu-nos a regidor.querol@gmail.com . Aquest blog és testimoni de bona part de tot el que ha generat el grup municipal CIQ-EPM i d’un camí coherent que hem recorregut durant aquests anys, treballant cada dia, amb una línea constant i ben preparats per guanyar les properes eleccions municipals. Amb nosaltres ja ens donen suport o s’integren persones d’arreu del municipi. Però per canviar de model necessitem persones com tu, amb ganes, cansats dels qui han governat fins ara, cansats dels qui els han donat suport i cansats dels qui no han fet res durant aquest temps.
Poc a poc desgranarem tota la feina i propostes que hem fet. D’aquesta manera podreu comprovar el nostre model de municipi, saber des de quan treballem pel municipi i de pas veure que han fet els altres.

Les cabres tornen al poble de Querol

 

divendres, de febrer 04, 2011

CIQ-EPM AL MUNICIPI I PARLEM DE... RANXOS DE BONANYHace ya más de 4 años que un grupo de vecinos organizados procedentes de la Plataforma Salvem Querol (contra la especulación urbanística) hicimos una asamblea democrática, una persona un voto, para decidir quien encabezaba un proyecto político alternativo al gobierno, que se pasó a llamar "Coalició d’Independents per Querol –EPM". Nuestro equipo había hecho un trabajo muy bueno de oposición des de la Plataforma Ciudadana y así la gente nos lo reconoció, siendo la segunda fuerza política en Querol. 

Estos 4 años he estado en la oposición pero no me he conformado en calentar la silla o en dar el respaldo al Alcalde y a esperar que lleguen las elecciones para comenzar a moverme. Desde el primer día que hemos hecho de oposición, hemos presentado más de 100 escritos, de los cuales 50 son mociones. Otros aspectos por los que hemos luchado ha sido denunciar la situación laboral que tenía la asesora del ayuntamiento que había sido contratada por CIU en el 2002, propuesta de compensación del parque eólico de Pontons, propuestas urbanísticas, continuar con la denuncia urbanística por el Arboçar, 5 veces hemos pedido el cambio de la hora de los Plenos, petición de la “deixalleria móvil comarcal”, petición de depósitos de sal en las urbanizaciones, mejora de caminos e internet y decenas de propuestas más que ya iremos desgranando... hasta hemos hecho el trabajo del ayuntamiento divulgando que es un POUM.  Las personas que han ido a los Plenos o las mismas actas dan fe de quien se ha enfrentado al equipo  de gobierno durante estos 4 años.  También, por primera vez  a través de un Blog, he puesto al alcance de muchísima gente toda la información que teníamos. También he hecho de portavoz de todas aquellas propuestas que las Juntas o personas me han hecho llegar. Hemos hecho una oposición muy dura pero con unos fundamentos bien sólidos sabiendo de qué hablamos y dónde estamos.
Creo que ha estado una trayectoria constante y sobre todo coherente. Y para ser coherente con nosotros mismos no podíamos apoyar la moción a 6 meses de unas elecciones y con las condiciones que  querían imponer, por nosotros el fin no justifica los medios.
Este camino nos llevaba a otras elecciones y entendimos que lo mejor era la presentación de una candidatura conjunta de la oposición: CIQ i CIU, con la intención de hacer una candidatura con la representación de una persona de cada urbanización. Llegué a un acuerdo, con una encajada de manos, con CIU e informé de nuestras intenciones a diferentes juntas pero CIU ha decido unilateralmente romper nuestra coalición.
Nosotros seguiremos adelante con mucha ilusión, la del trabajo hecho en todos estos años!
CIQ-EPM i la col·laboració amb Ranxos
CIQ-EPM ha presentat les propostes o preguntes que totes les juntes o persones ens han fet arribar. Des del principi hem tingut molt bona relació, hem intercanviat informació, hem fet xerrades, ens han sol·licitat informació i l’hem donada: respecte les obres dels vestidors del camp de futbol, de la fosa sèptica, de les cessions d’espais, de la presència de gossos salvatges, de la subvenció de la festa major de Ranxos, sobre POUM... tot això ho hem portat a l’Ajuntament. En el meu blog http://salvem-querol.blogspot.com/ teniu penjada com a exemple la última acta del Ple on es veuen reflectits, per una banda qui controla l’equip de govern i per altra, qui porta les peticions al Ple. També ens la podeu demanar a: regidor.querol@gmail.com . En el mateix blog podeu veure la resposta dels agents rurals a la meva petició de capturar els gossos salvatges. Va ser CIQ qui va instar a l’equip de govern a demanar als agents rurals que capturessin els gossos com ja ho van fer en el cas mediàtic de la gossa lleona de les Terres de l’Ebre i de moment ja estan patrullant per la zona buscant-los. També l’equip de govern em van informar de la voluntat de cedir la gestió de les pistes esportives i el pou a la junta de RanxosAmb això us volem dir que CIQ-EPM, dins les limitacions de ser un únic regidor, ha treballat per Ranxos com ha treballat per tot el municipi i la seva gent.
La nostra feina no s'ha fet en el darrers 4 mesos sinó en 4 anys de constant lluita contra la corrupció i els interessos particulars de molts pocs, defensat i donant una alternativa de govern per als veïns. Nosaltres estem a la disposició de tots els veïns.
RESPOSTA DELS AGENTS RURALS
Pel vostre coneixement, els agents rurals de la comarca han realitzat en el decurs de la setmana passada diversos recorreguts pel vostre terme municipal per tal de detectar gossos abandonats i no han vist cap animal, concretament han visitat amb més intensitat les rodalies de les urbanitzacions Ranxos, Can Llenes, Mas Vermell, etc…, us informo que en la mesura que ens sigui possible continuarem realitzant inspeccions i us informaria dels resultats.
Salutacions, Cap d'àrea dels agents rurals de l'Alt Camp
11è.- PRECS I PREGUNTES. DEL ÚLTIM PLE

Sr. Comín: Pregunta a l’Alcalde si s’ha celebrat un dinar de Nadal, i quin regidors hi van assistir.
Sr. Uroz: Si es va celebrar i hi van assistir, a més del personal, l’equip de Govern.
Sr. Comín: No es va tenir en compte als membres de l’oposició, és impresentable el que fa en contra dels que no estan amb vostè, hauria de tenir la delicadesa de dir perquè alguns regidors no hi van ser convidats.
Sr. Pijoan: Els llums de Nadal que s’han posat al nucli de Querol son una vergonya, ja que la majoria no funcionen.
Sr. Uroz: Quan es van posar no sabíem que estaven en mal estat, l’any que bé, si jo hi fos els canviariem.
Sr. Pijoan: Es reben escrits de la Junta de Ranxos de Bonany sobre diferents temes (fossa sèptica, gossos abandonats, cessió d’espais,...), s’haurien de respondre.
Pel que fa al tema dels gossos abandonats, quan a les terres de l’Ebre es va produir el cas de “la gossa lleona”, en tractar-se d’un gos assalbatjat se’n van encarregar els agents rurals, el cas de Ranxos s’hi podria assimilar.
Sr. Uroz: Ho parlaré amb els Agents Rurals, de moment estem buscant com solucionar aquest tema i hem comprat una gàbia-trampa per agafar aquests gossos.
Sr. Pijoan: El POUM es va aturar i es va dir que hi haurien converses, s’ha avança alguna cosa.
Sr. Uroz: De moment no, si hi ha algun pas es comunicarà.
Sr. Pijoan: S’ha donat d’alta una explotació ramadera a Cal Camadall i el camí d’accés està en molt mal estat, caldria millorar-lo ja que es tracta de facilitar les coses a persones que inverteixen en el municipi.
Sr. Uroz: Ho tenim en compte, també ho vàrem parlar amb el propietari de Mas Baldrich, que utilitza el mateix camí i en quan disposem d’algun ajut per aquest concepte el dedicarem a aquest camí.  El Sr. Pijoan és l’únic regidor de l’oposició que entén el que se li explica.
Sr. Pijoan: Li pregunta al Sr. Carreño, en relació al tema que es va parlar en el Ple anterior sobre que ell havia trucat a l’Alcalde de Vilanova i la Geltrú per comentar-li el comportament d’un veí, amb quina intenció va fer aquesta trucada.
Sr. Carreño: Per fer-li saber el cas i mirar de posar pau.
Sr. Pijoan: El Sr. Pedro Cuevas es va equivocar en la seva estratègia de la moció de censura, amb l’actitud del Sr. Barrios estic satisfet de la decisió que vaig prendre.
Se’m va dir que no havia fet pública la meva opinió, ara en dono coneixement.
La proposta era que el Sr. Barrios fos Alcalde i jo Regidor de Medi Ambient.
Sr. Barrios: La seva proposta era que els Srs. Pijoan i Comin es repartirien totes les carteres excepte urbanisme que tindria el Sr. Cuevas.
Sr. Pijoan: En la proposta del Sr. Barrios també es deia que rebria un sou d’acord amb les seves atribucions.Havent votat, el Sr. Barrios, en contra de totes les mocions que he presentat, fins hi tot la del canvi d’horari del Ple que va signar, m’alegro que ho haver aprovat la moció de censura, faltant només 6 mesos per a les properes eleccions. Haurem de canviar l’equip de govern democràticament en les properes eleccions.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió essent les 12:00 del migdia, del contingut de la qual s’aixeca la present acta que jo el Secretari dono fe.