diumenge, de desembre 28, 2008

diumenge, de desembre 21, 2008

Resum del Ple de 20/12/2008

Dissabte en el Ple de l'Ajuntament a part de desestimar-se la moció del tema de la denúncia vam aprovar 3 mocions que va presentar CIQ i també es va aprovar el programa de participació ciutadana del nou POUM. Aquest programa inclou xerrades i reunions amb les diferents associacions del poble i de les urbanitzacions, i la data de la primera reunió és el 21 de febrer. Les 3 mocions més de CIQ aprovades van ser:
- Una a favor del Parc Natural de les Terres del Gaià, aquesta moció es suma a altres mocions presentades per altres Ajuntaments de la Conca del Gaià.
- Una perquè l'Ajuntament comences a estudiar i parlar amb els parcel·listes per acollir-se al projecte de millora d'urbanitzacions amb dèficit urbanístic que properament aprovarà la Generalitat; de moment es poden consultar les bases a l'avantprojecte.
- I una més per demanar a Medi Ambient i FECSA la millora de les línees de mitja tensió per disminuir el risc d'electrucutació dels rapinyaires.

També en el Ple l'Alcalde va donar les competències d'urbanisme a AEQ que fins ara estava a l'oposició excepte aquelles competències de caràcter resolutori; dit d'una altra manera que continuarà signant l'Alcalde i el regidor d'AEQ serà l'encarregat de presidir les reunions i negociacions del nou POUM. Des de CIQ pensem que aquesta maniobra a l'Alcalde li servirà per treures feina de sobre i netejar la seva imatge i que AEQ s'ha venut per defensar els interessos propis de la seva urbanització. A més dins el grup d'AEQ hi ha persones que tenen interessos professionals al municipi, cosa legítima però que és molt dolent barrejar-los amb la política, cosa que ja ha passat massa al municipi.

dijous, de desembre 18, 2008

S’aixeca el secret de sumari del cas Querol:

Coalició d’Independents per Querol (CIQ) demanarà aquest dissabte al Ple que l’Ajuntament de Querol es personi com a acusació particular contra les 9 persones imputades

El passat 18 de desembre de 2008 va fer 4 anys de l’aprovació inicial del POUM de Querol; avui Querol encara no té un planejament urbanístic a causa de les nombroses irregularitats que han acompanyat el projecte (recordeu que es volien fer 6000 habitatges nous en un municipi de 400 persones empadronades).
Mentre l’Alcalde i l’ex-Alcalde de Querol han governat tot aquest temps, el jutjat número 1 de Valls ha començat a investigar la querella interposada pel fiscal.
En aquesta querella el fiscal acusa a 9 persones, entre ells l’Alcalde, l’exAlcalde i l’exarquitecte municipal per prevaricació i corrupció urbanística. Destacar, també que la defensa d’aquests acusats l’està pagant l’Ajuntament de Querol
Ara, després que s’aixequés el secret de sumari s’han pogut saber més detalls d’aquests presumptes delictes que es recullen en els 6 volums que integren les diligències prèvies.

Els presumptes delictes són:
- De prevaricació: canvis de requalificació urbanística a uns veïns membres actius de la Plataforma Salvem Querol sense cap justificació tècnica; traient-los de sòl urbà consolidat i passant-los a sòl agrícola.
- De revelació d’informació privilegiada amb la qual es facilitava el procés urbanístic de l’Arboçar. Una urbanització descatalogada com a tal, on hi ha 30 cases i que es va requalificar dos cops fins arribar a 1400 cases projectades al mateix temps que passava de valer 66.632,22 € a 3.800.000 €.
- De falsedat documental, al fer passar un conveni urbanístic per una data anterior a la veritable per estalviar-se impostos a pagar a Hisenda (frau).
- De suborn per rebre comissions.

A més hi ha 3 parts afectades que poden presentar-se com a acusació particular. Dues ja ho han fet: els veïns afectats, HISENDA a través del ministeri fiscal i l’únic que ho ha refusat fer és l’Ajuntament de Querol. Per això Coalició d’Independents per Querol (CIQ) demanarà aquest dissabte al Ple que l’Ajuntament de Querol es personi com a acusació particular contra les 9 persones imputades i que els imputats s’abstinguin de votar. L’Ajuntament de Querol com a institució es pot presentar com a acusació: per l’abús de recursos públics (per exemple ara es farà la 3era proposta del POUM i cada una ha costat al voltant dels 60.000€), per l’endarreriment excessiu del planejament i sobretot per aprofitar l’administració pública per cometre uns presumptes delictes per benefici particular.

Els imputats ja han declarat i els testimonis ho han començat a fer. Les parts afectades intenten retardar l’ instrucció al màxim i d’aquesta manera també el judici. Mentrestant els acusats continuen governant i els veïns del municipi continuen pagant els advocats dels acusats.

Coalició d’Independents per Querol-EPM i Plataforma Salvem Querol.

diumenge, de desembre 14, 2008

Ple dissabte 20 de desembre a les 11:00 i AEQ entra a l'equip de govern de l'Ajuntament.

Aquest dissabte hi ha Ple Ordinari a l’Ajuntament de Querol. Coalició d'Independents per Querol, CIQ-EPM presentarà aquestes 4 mocions:

  • Moció per acollirse a l'avantprojecte de llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
  • Moció perquè l'ajuntament es personifiqui com acusació particular en el judici
  • Moció per reclamar la millora de les línees de mitja tensió perquè no hi hagi electrocutacions de les àguiles.
  • Moció a favor del Parc Natural de les Terres del Gaià.

A més a més en aquest Ple s'aprovarà el Pla de Participació Ciutadana; obligatori per Llei.

I l'equip de govern donarà competències d'urbanisme retribuïdes al regidor de AEQ, fins ara a l'oposició. D'aquesta manera només CIQ i CIU es queden a l'oposició.

dissabte, de desembre 13, 2008

Moció per acollirse a l'avantprojecte de llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Sol·licito que al proper ple es presenti la següent moció presentada per aquest grup municipal:

Atès que el Govern va aprovar en data 25 de juny de 2008 l'Avantprojecte de llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Atès que el seu objectiu és ordenar les urbanitzacions aïllades i dotar-les de les infraestructures i dels serveis bàsics necessaris.

Atès que per finançar les actuacions es crearà un Fons específic del Govern perquè els consistoris redactin els programes d'adequació i dues línies de crèdit: una per als ajuntaments i l'altra pels parcel·listes

Atès que Querol és un municipi que per les seves característiques d’urbanisme difús és un dels principals candidats a rebre aquestes subvencions

Atès que l’avantprojecte de llei diu:

1. En el marc de les convocatòries previstes en l’article 18, poden sol·licitar finançament del Fons els Ajuntaments de municipis en el terme dels quals es trobin radicades les urbanitzacions,

2. En la sol·licitud s’inclourà una Memòria sobre el compliment dels requisits de l’article 3 i dels criteris de prioritat de l’article 16, així com l’import demanat i la seva justificació.

PROPOSTA D’ACORD:

Començar a redactar la memòria i els altres requisis per acollir-se a aquestes subvencions que s’adjudicaran en els propers mesos.

CIQ-EPM

Moció perquè l'Ajuntament es personifiqui com a acusació particular contra els acusats de corrupció

Sol·licito que al proper ple es presenti la següent moció presentada per aquest grup municipal:

Atès que a les diligències prèvies del cas 1010/07 del jutjat núm 1 de Valls hi figura l’Ajuntament de Querol com una de les parts perjudicades per tots els presumptes delictes que es detallen.

Atès que ja no hi ha secret de sumari.

Atès que s’ha comunicat a l’Ajuntament que és part afectada i no s’ha comunicat a tots el regidors.

Atès que hi ha descrits una sèrie de delictes que han perjudicat greument el municipi i, per tant, al conjunt de les persones que l’habiten.

Atès que l’ advocat d’una de les parts afectades ha tingut accés a la informació del jutjat número 1 de Valls:

Atès que aquests presumptes delictes que s’imputen a 9 persones són:

- De prevaricació: canvis de requalificació a uns veïns actius dins la Plataforma Salvem Querol entre dues aprovacions inicials del POUM sense cap justificació tècnica.

- De revelació d’informació privilegiada amb la qual es facilitava el procés urbanístic de l’Arboçar.

- De falsedat documental, al fer passar un conveni urbanístic per una data anterior a la veritable per estalviar-se impostos a pagar a Hisenda.

- De suborn per rebre comissions.

PROPOSTA D’ACORD

Que l’Ajuntament de Querol com a institució damnificada es personifiqui com a acusació particular en contra de totes les persones que hagin comès els presumptes delictes que es detallen a les diligències prèvies 1010/07 del jutjat núm 1 de Valls.

Moció per disminuir el peril d'electrocutació de les aus

Senyor Alcalde de Querol,

Sol·licito que al proper ple es presenti la següent moció presentada per aquest grup municipal:

Atès que el municipi de Querol té un 66% de sòl amb protecció Xarxa Natura 2000 pel seu valor natural.

Atès que una de les principals raons d’aquesta inclusió és la protecció de l’àguila cuabarrada, protegida per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea.

Atès que han desaparegut dues parelles nidificans al municipi i només en queda una al voltant de Montagut.

Atès que un del principals perills de mort són les línees elèctriques de mitja tensió que travessen la Vall del Gaià, zona Xarxa Natura 2000.

Atès que s’han fet actuacions per millorar les línees elèctriques en la província de Barcelona i aquestes han tingut èxit sobre la supervivència dels rapinyaires.

PROPOSTA D’ACORD:

Demanar al Departament de Medi Ambient i a FECSA-ENDESA que faci les gestions oportunes per a la detecció i posterior correcció dels suports elèctrics que comporten un major risc d’electrocució per les aus i la senyalització amb espirals anticol·lisió del trams més perillosos del municipi de Querol.

Moció per la creació del Parc Natural de les Terres del Gaià

Nosaltres, dones i homes que vivim, treballem i gaudim de la Conca del riu Gaià

MANIFESTEM QUE

· Reconeixem la capacitat vertebradora del nostre riu, el Gaià, el qual ens interrelaciona tant hidrogeològicament, com florística, faunística, històrica, paisatgística i, socialment.

· És palès el valor especialment transcendent del riu Gaià encara en l’actualitat com a connector biològic de primer ordre de les comarques de Tarragona i el seu litoral vers els Pirineus, a través de la Baixa Segarra i el Solsonès.

· La protecció del riu s’ha d’estendre més enllà dels límits marcats per la pròpia conca hidrogràfica. Una connexió àmplia amb els sistemes naturals associats és el que confereix al Gaià la seva trascendència patrimonial.

· Una gestió planificada, respectuosa i sostenible d’aquest territori pot, no sols trobar solucions compartides a problemes comuns, sinó també afavorir el seu desenvolupament i la diversificació de la seva economia.

· 5 ajuntaments de les Terres del Gaià ja hi ha donat suport: Ajuntament de Renau, Ajuntament d'Altafulla, Ajuntament de Vespella, Ajuntament de la Pobla de Montornès, Ajuntament de Torredembarra i d’altres com l’Alcalde de Santa Coloma de Queralt ha mostrat el seu interès per la proposta.

PROPOSTA D’ACORD:

  • El nostre suport a la definició d’una figura legal de protecció per la Conca del riu Gaià i els espais naturals que s’hi interrelacionen, ensems els seus valors ecològics, històrics i paisatgístics. És tanmateix acord nostre impulsar la protecció d’aquest territori sota la denominació de Parc Natural de les Terres del Gaià.
  • Palesar una vegada més, la necessitat del retorn de l’aigua al riu avall de l’embassament de Repsol, tal i com ho va acordar ja fa temps el Parlament de Catalunya, com ho ha recordat reiteradament el Síndic de Greuges i ara també l’Agència Catalana de l’Aigua.
  • Vetllar per a que el Parc Natural de les Terres del Gaià així sigui possible en el marc del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, així com en el corresponent Pla de Connexions Biològiques, ambdós en curs i a càrrec de la Generalitat de Catalunya.
  • Traslladar la present moció al Departament de Política Territorial i Obres Publiques, ensems al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.