diumenge, d’abril 28, 2013

dijous, d’abril 11, 2013

Punt final POUM Querol a l'Ajuntament

 

NOTES SOBRE EL POUM DE QUEROL

Tot aquest procés descrit finalitzarà la seva tramitació a l'Ajuntament de Querol el proper dissabte 13 d'abril que es preveu aprovar el POUM de forma provisional. Ja serà la comissió d'urbanisme de Tarragona qui faci la definitiva. Així doncs  en menys de dos anys del nou equip de Govern aprovarà un procés que va començar el 2001 i que va comportar una gran controvèrsia al municipi..

Característiques principals del nou POUM:

-          Reducció del sòl urbà consolidat a 6 ha (Querol i Bonany) i el no consolidat o delimitat (urbanitzacions) a 400 ha. Anteriorment era de 1870 ha.

-          Compactació de l'àmbit de les urbanitzacions de Can Llenas, Ranxos de Bonany, Mas Gassons i sectors de Mas Vermell que hauran de desenvolupar un pla de millora urbana per prioritzar els sectors a consolidar i així reduir costos.

-          Es preveuen petits creixement dins  la trama urbana dels nuclis antics.

 

PROCÉS

Querol  72 km2,

 normes Subsidiàries any 1978. Normes fetes amb criteri d'urbanisme expansiu i sense criteris tècnics; només per treure el màxim benefici del valor del sòl.

3 nuclis , 4 urbanitzacions

En ple del 21 de Desembre del 2002 es va aprovar per unanimitat l'avantprojecte del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Querol. Aquest Pla preveia la reducció de les 1.870 ha urbanitzables a 530 ha. Hi votaren a favor:

- L'alcalde Albert Carreño (CiU)

- La resta de l'equip de govern de CiU

- L'únic regidor de l'oposició: Miguel Uroz (PSC).

En les eleccions municipals del 2003, Convergència i Unió guanya i forma govern. A la tardor del 2003, l'Alcalde  trànsfuga, Albert Carreño, es passa al grup mixt. Retira les competències atorgades als regidors de CiU i  forma govern amb el PSC. El nou regidor d'Urbanisme és Miguel Uroz.

En el ple del 18 de Desembre del 2004 s'aprova inicialment un nou POUM, que augmenta les hectàrees urbanitzables de 530ha a 1.010ha i preveia la construcció de fins a  6.254 nous habitatges en un municipi de 400 persones empadronades repartides en 7 nuclis.

Hi votaren a favor: l'alcalde Albert Carreño (Grup mixt), Miguel Uroz  i la resta del grup municipal del PSC.

Abans de la primera aprovació inicial del POUM (desembre 2004) l'ajuntament va rebre unes donacions ben curioses. La donació de 30.000 euros la va donar el promotor de Rocacorba; curiosament després se li requalificava la finca que acabava de comprar i hi podia fer 1026 cases. Segons l'antic Alcalde el promotor va pagar  630.000 € per comprar els terrenys i presentar el projecte; poc després volia vendre la meitat de la finca per 15 milions d'euros.

Altres dues donacions també eren empreses amb interessos. Dues més eren de propietaris de finques agrícoles que estaven interessats en que les seves finques passessin a ser rústiques ja que eren considerades urbanes i pagaven molts impostos; però per fer això no era necessari pagar aquest impost revolucionari requerit.

El 4 de maig de 2005 es presenta la segona aprovació inicial del POUM amb petits canvis però seguint la mateixa filosofia i amb represàlies en forma de desqualificacions als veïns que van formar la Plataforma Salvem Querol.

L'any 2006 La Plataforma va recollir més de 2700 signatures en favor  d'un desenvolupament sostenible del poble de Querol; desbordant les millors expectatives. Aquesta pressió social i les 2000 al·legacions que els membres de la Plataforma vam presentar al Pla Urbanístic va fer que aquest no pogués avançar. 

Els límits de Xarxa Natura també van ser importants alhora de definir el POUM. En un primer moment la zona Rocacorba era zona protegida, després la pressió de l'Ajuntament va fer que ho deixés de ser però les al·legacions de la Plataforma van aconseguir que ho tornés a ser; però l'equip de Govern va promoure que s'inclogués terrenys i una casa que no estaven inicialment dintre de Xarxa Natura .

Denúncia Fiscalia

Així durant l'any 2004 es van produir un seguit de reunions entre promotors, Alcalde, regidor d'urbanisme i assessor municipal per anar definint el POUM. Fruit d'aquesta informació privilegiada uns promotors van comprar l'Arboçar per 66.000 euros i la van vendre per 3.700.000 euros; però aquesta transacció no es va fer de cop; sinó que es va fer un primer pagament, al voltant d'1 milió d'euros, i el segon pagament estava supeditat a l'aprovació definitiva per part de l'equip de govern. A més en aquest procés es van falsejar convenis, documents, segells... per tal d'evitar-se una quantitat exorbitant d'impostos (962.800€). Així ho demostra l'informe pericial d'hisenda en el que evidència un greu delicte fiscal (962.800€ estafats a hisenda) i l'informe de taxació  valora la finca l'any 2006 en  8.736.000 €. En tot aquest procés també hi ha constància de comissions que s'haurien donat en sobre a l'antic assessor, concretament 30.000€. El cas està pendent de judici

Nou equip de Govern

El juny de 2011 entra un nou equip de Govern format per  Coalició d'Independents per Querol, Convergència i Unió i Agrapoum . El nou equip de Govern comença a treballar per dur a terme l'aprovació inicial el dia 3 de desembre de 2011.

Durant l'any 2012 es realitzen converses amb les diferents juntes i persones interessades que han al·legat a l'exposició publica per buscar el màxim consens possible.

El novembre de 2012 s'envia l'expedient a urbanisme perquè emeti informe previ a l'aprovació inicial. Durant el març de 2013 s'incorporen les recomanacions d'urbanisme i s'acaben de justificar certs aspectes.

Tot aquest procés donarà el seu punt final de tramitació a l'Ajuntament el proper 13 d'abril que es preveu aprovar el POUM de forma provisional. I ja serà la comissió d'urbanisme qui faci la definitiva. Així doncs  en menys de dos anys del nou equip de Govern s'aprovarà un procés que va començar el 2001 i quedaran unes normes subsidiàries més antigues i obsoletes de Catalunya.