dimecres, de setembre 21, 2011

CONVOCATÒRIA

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de data 15 de setembre de 2011, se’l/la convoca a la sessió ORDINARIA DEL PLE que tindrà lloc a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila el 24 de SETEMBRE de 2011, a les 12:00 hores en primera convocatòria, i el 26 de SETEMBRE de 2011 a la mateixa hora en segona convocatòria, de no celebrar-se la primera, d’acord amb l’article 90.2 del RD 2568/1986, de 18 d’abril pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

 

Si per alguna causa no pot assistir-hi haurà de justificar-ho a l’Alcaldia amb la deguda antelació, preveient-li que a partir d’aquesta data tindrà a la seva disposició els expedients i escrits que fan referència a la convocatòria, amb la finalitat que els pugui conèixer abans de deliberar.

 

Ordre del dia:

 

   1r.-   APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA.

3r.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLENGUA D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA.

4t.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “DISTRIBUCIÓ INTERIOR D’HABITATGE A L’ERMITA  DE VALLDOSSERA.

5è.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “DISTRIBUCIÓ INTERIOR D’HOTEL D’ENTITATS A L’ERMITA  DE VALLDOSSERA.

6è- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA SOBRE LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.

7è.- DECRETS DE L’ALCALDIA.

8è.- SUPLEMENT DE CRÈDIT.

9è.- PRECS I PREGUNTES.

 

 

 

dimarts, de setembre 06, 2011

El Món des de l'Agut

Benvolguts,

Em plau convidar-vos a la presentació del llibre “EL MÓN DES DE L’AGUT” el proper dissabte 24 de setembre a les 17:45 a l’Esglèsia de Sant Jaume de Montagut (Querol). Un llibre de poemes de l’escriptor Josep Santesmases dedicada a una muntanya que guaita el Camp de Tarragona des d’una posició privilegiada. Montagut ha estat una muntanya plena d’història i avui dia un punt per divisar i reflexionar sobre els canvis del món com ens diu el mateix escriptor en aquesta entrada:

“En aquell punt on les terres oloren la mar llunyana, si us hi gireu d’esquena, començareu a aprendre i a saber què vol dir ser orfes del blau, el gris o l’argent de la mar. El tresor més preciós que hi trobareu és poder abastar d’un cop d’ull, com qui allarga la mà per collir la fruita dolça, tantes i tan diverses terres. Viatjar amb la rapidesa de la mirada cap al món que se’ns ofereix, girant sobre un punt concret, dalt de Montagut.
Contemplar pensant que la terra no és innòcua, sobretot perquè hi som nosaltres. Si això no us és possible i en algun moment de la vida hi heu estat, feu l’exercici de recordar o imaginar la visió que s’escampa per un territori tan bast, des de la serralada pirinenca fins a la mar del Camp. I si no situeu-vos físicament o mental en un cim on els vostres ulls recreïn la imatge del món que l’envolta.
Un cim prop del batec construït, que no estranyi la mar, en el cor de terres humanitzades d’antic, on només us calgui un minúscul esforç per arribar-hi. I sobretot intenteu establir i comprendre el diàleg amb la terra, al capdavall l’únic nostre espai de vida.
Des de Montagut, des d’on sigui”

dissabte, de setembre 03, 2011

L’Ajuntament de Querol amb converses amb l’empresa Eurona per ampliar la cobertura d’Internet.

 Des de l'Ajuntament de Querol estem treballant perquè els nuclis i urbanitzacions del nostre municipi puguin tenir un fàcil accés a internet. El nostre municipi està format majoritàriament per cases aïllades on dotar-se d'internet és difícil degut a l'orografia i les distàncies entre nuclis. Per això hem començat converses amb l'empresa EURONA per veure la viabilitat d'instal·lar noves antenes a la zona. Una d'elles podria ser a Montagut, des d'allà a més de donar servei a les urbanitzacions de Querol podria beneficiar a molts municipis de l'Alt Camp i a Santa Coloma de Queralt. Els productes d'aquesta empresa són molt més competitius que l'oferta existent (12€ per 1mb), a més té el projecte d'internet social on l'Ajuntament pot col·laborar amb la difusió del projecte rebaixant encara més les tarifes. Si l'empresa veu que té una bona bossa de clients potencials l'interessarà ampliar la seva oferta a la nostra comarca; per això l'Ajuntament resta a l'espera  

També aquesta empresa és la que fa la instal·lació d'internet per satel·lit a les zones totalment aïllades (BARSAT) i ja s'han fet les primeres instal·lacions a Querol.

De moment totes aquelles persones interessades en el projecte s'inscriuen a la següent adreça: internet.querol@gmail.com.

Independentment l'Ajuntament també està treballant per instal·lar punts wifi subvencionats o gratuïts en diferents punts del municipi perquè els veïns puguin accedir aquest servei avui dia imprescindible.