dimarts, de novembre 20, 2012

dimecres, d’octubre 31, 2012

L’Ajuntament de Querol impulsa un projecte pel manteniment de les franges protecció contra incendis forestals.

L'iniciativa, finançada per un 66% per la Diputació de Tarragona, pretén el manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals existents que separen les diferents urbanitzacions  de la Serra d'Ancosa-Montagut i del camí veïnal de Querol al Coll de la Torreta.

Aquestes franges de protecció es van realitzar fa 4 anys, el nul manteniment fa que la feina feta en la neteja en pocs anys ja no serveixi i s'hagi de tornar a netejar amb mitjans mecànics. La pastura amb ramats fa que aquest manteniment s'allargui durant molts anys.

El cost per hectàrea de la neteja  amb maquinària puja a 1400 € en canvi la neteja amb ramats suposa un 10% d'aquest cost. A més de l'estalvi que suposa per l'administració hi ha els següents beneficis:

·         Beneficis pel paisatge: La ramaderia extensiva ha estat una activitat tradicional a Catalunya que ha contribuït a crear i a mantenir un paisatge format per l'alternança de zones agrícoles i zones  forestals que contribueixen a crear una gran diversitat d'hàbitats.

·         Beneficis en l'extinció d'incendis: Els estalvis en els sistemes d'extinció són fruit de diferents factors. En primer lloc, per la disminució en la càrrega de combustible (70% en t/ha), la qual té una influència directa en la intensitat del foc i, per tant, en la quantitat de recursos humans i materials que cal destinar per al seu control.

·         Beneficis per la societat: un dels més evidents és l'estalvi que suposa el control del sotabosc amb bestiar respecte de les actuacions forestals fetes manualment o amb maquinària. I per altra banda, l'increment de la multifuncionalitat del bosc (activitats al medi natural: esportives, lúdiques, etc.)

·         Beneficis per l'activitat ramadera, s'incrementa la producció de carn i altres productes.

Així l'Ajuntament de Querol a més de disminuir els risc d'incendi  vol aprofitar  la  creixent  preocupació  per  preservar  la  naturalesa del municipi,  i  alhora generar oportunitats  laborals.  Desenvolupar  estratègies  capaces  de  canviar  la  deriva  vers  el despoblament rural i assolir la creació i manteniment de llocs de treball dignes i en harmonia amb l'entorn natural on es desenvolupen.

Aquesta subvenció és per un any, és necessari que l'administració aposti per aquesta iniciativa a més llarg termini.

 

 

 

 

POUM Querol

Després d’11 anys l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Querol està més a prop que mai per aprovar-se, després que el nou equip de Govern es proposés fa poc més d’un any aquest objectiu. Cal recordar que Querol és dels últims municipis de Catalunya que es regeixen per unes normes subsidiàries de l’any 1978.

 

El desembre de 2012 ja es va fer una nova aprovació provisional ja que les noves modificacions fetes eren massa substancials per aprofitar el procés de l’anterior equip de Govern. Durant aquest temps s’han estat treballant les al·legacions i s’han anat recollint diversos elements patrimonials que han de quedar palesos en el POUM. Finalment aquest dimecres s’ha entregat al servei d’urbanisme la memòria ambiental i el Pla perquè s’ emetin les directrius, recomanacions i requisits que  s’han d’incorporar abans de l’aprovació definitiva. Aquest veredicte previ és nou en la última modificació de la llei d’urbanisme. L’objectiu d’aquesta modificació és que el POUM quan  arribi a la comissió d’urbanisme ja tingui incorporat les aportacions del servei d’urbanisme i el procés s’agilitzi.

 

El POUM ja s’està realitzant amb les recomanacions de la Direcció d’Urbanisme dels Serveis de Tarragona i s’ha fet amb el consens de les diferents associacions i Juntes del municipi. Concretament el POUM no preveu fer cap urbanització nova i té l’objectiu de consolidar les existents: Mas Bermell, Ranxos de Bonany, Can Llenas i Mas Gassons, cada una ja té actualment entre 250 i 800 parcel·les i l’extinció del sòl que no s’ha consolidat en 35 anys. Pels que fa als nuclis se segueixen les línees del Pla Parcial Territorial del Pla de Tarragona; la consolidació  del nucli de Bonany, la consolidació  del nucli de Querol i un petit creixement d’una vintena de cases sota la carretera del poble de Querol, deixant un nucli compacte. Lluny queden ja les previsions per exemple de fer 1400 habitatges nous a Querol.

 

En aquest POUM també s’ha fet un treball extens per tal de tenir un bon catàleg de masies i cultural i dels elements natural per tal de mantenir el patrimoni del municipi.

 

L’Ajuntament espera que en poc més de 4 mesos es pugui fer ja la última aprovació que li correspon al Consistori.

 

Aquest és un dels principals reptes de l’equip de Govern per modernitzar el municipi; un altre repte important que el Consistori té i que ja està treballant és la legalització del subministrament d’aigua al municipi, ja que aquestes alçades s’ha fet ben poca cosa per adaptar-se a la normativa.

 

dilluns, d’octubre 01, 2012

diumenge, de maig 13, 2012

Visita depuradora Alió

El passat divendres l'Ajuntament de Querol va organitzar una visita a una depuradora amb els representants de les Juntes de les diferents urbanitzacions.

Aquesta depuradora es caracteritza per ser de filtre verd. Aquesta tecnologia imita la natura i consisteix en diferents filtres de graves i plantes que descomposen la matèria orgànica i depuren l'aigua.

És una tecnologia molt adient pels diferents nuclis de població del nostre municipi. L'objectiu de la visita ha estat donar a conèixer un sistema de baix cost i que dóna uns resultats iguals o millor que una depuradora normal.

El cost de fer una depuradora d'aquest tipus és ¼ d'una depuradora normal i el manteniment molt inferior ja que no consumeix energia elèctrica i s'han de fer poques feines. Per una població de 400 habitants pot costar uns 100.000 €

 

dilluns, de maig 07, 2012

Revista equip de govern Querol gener-abril 2012

El passat 18 de febrer de 2012 va finaltizar el Termini per presentar a  al.legacions  del  POUM  . 

Havent passat els 45 dies per la presentación d'al.legacions, estem a l'espera de respondre a tots els suggeriments i queixes que s'han presentat, afegint-les si cal modificant-lo amb tot el necessari. Un cop passat aquest període es tornarà a parlar amb els representants del municipi . Estem en una fase de treball conjunt amb totes les juntes i representants d'urbanitzacions i nuclis per tal de dissenyar un POUM beneficiari a tothom.

Tot i això aclarim alguns malentesos que estant deixant intranquils a alguns veïns:

-A Ranxos de Bonany no es pren el 3% de cada parcel.la.

-A Mas Bermell no han de refer les obres ja fetes, si compleixen amb la normativa vigent no s'haurà d'invertir en allò que ja hi ha fet.

-Es tornaran  a donar llicències d'obra un cop aprovat el POUM, calculem que abans de finalitzar el 2012.

-Les finques que han passat a terreny rústic són finques que els seus propietaris porten anys sol.licitant-ho.

-La finca de Querol "Cal Carrillo" que des de el segle XVII pertany al nucli de Querol i que la legislatura pasada va desqualificar (no és familia de l'alcalde ),però pel component històric aquest equip de govern considera la casa  part del poble de Querol.

-Les urbanitzacions NO han d'estar acabades abans del 2016, les dates marcades són programacions orientatives per donar exemple del què podría ser.

Per qualsevol dubte o problema poden dirigir-se a l'equip de govern o a les juntes respectives per poder solucionar dubtes.

Queda pendent la sessió informativa del POUM a Mas Bermell a que la Junta de Compensació ho sol.liciti, ja que actualment estem aclarint amb aquesta Junta els dubtes i al.legacions presentades, que un cop quedin resoltes es convocarà.

2-Horaris autobusos:

Segueixen les negociacions pels canvis d'horaris dels autobusos amb el departament de territori i  sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya , per  qualsevol  problema que hi hagi  en  el  transport  (retards , no passa,…)  comuniqueu-ho a l' Ajuntament , tots  els problemes seran exposats a la Generalitat per millorar el servei que existeix actualment al municipi. L'horari actual és el següent:

L'autobus de les 7:50 pot portar passetgers però només fins a Pontons.

Vilafranca

Can Llenas

Can Llenas

Vilafranca

6:50

7:50

9:25

10:34

15:00

16:00

16:00

17:02

3-PLA DE SENYALITZACIÓ:

El municipi té un pla de senyalització  subvencionat  per  la diputació de Tarragona que ajudarà a millorar  la informació d'identificació del nuclis i urbanitzacions, quilòmetres entre nuclis, limitacions de velocitat dins de les urbanitzacions i nuclis, miralls en punts amb poca visibilitat.

Actualment l'Ajuntament està recol.locant senyalitzacions existents en els punts que els enginyers ens han recomenat, posteriorment demanarem els permisos a la Diputació de Tarragona per la col.locació dels miralls necessaris en punts de poca visibilitat que ara no hi són.

 

4-INTERNET:

El proper 31 de Març de 2012 a les 19:00, al local social de Ranxos de Bonany farem una xerrada informativa per explicar les diferents opcions que actualment existeixen per desposar d'internet als domicilis i explicarem el nou servei que pot impulsar l'Ajuntament , si hi ha prou gent interessada, per millorar notablemente el subministre d'internet i disposar d'un servei qualitat/preu molt competitiu.

La proposta de l'Ajuntament és Banda Ampla que sortiria per 30€/mes +IVA, això incluo 300 min de trucades i internet 6 Mb. Per apuntar-se cal comunicar-ho a l'Ajuntament al telèfon 977 63 82 88 o enviant un e-mail plopez@querol.altanet.org.

 

 

5-CANVI FAROLES

 

El passat mes de juny es van instal.lar 3 farol.les (de 3000 € cada una) seguides, al carrer Accés B de Ranxos de Bonany, entre el consoltori i la carretera,. Aquesta decisió va ser presa per l'anterior Equip de Govern  conjuntamente amb l'empresa que va fer les obres de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Bonany. Aquest acord es va prendre per Junta de Govern local en la passada legislatura. L'acord, tot i que inconcret, va ser debatut en un ple i es va presentar una moció en contra. Creiem que era un acord que s'havia aplicat és exclusivament per un interès particular ja que:

 

- Cap carrer de les urbanitzacions està recepcionat per l'Ajuntament, per tant posar 3 faroles seguides era un greuge comparatiu per la resta de ciutadants.

 

-El carrer on viu l'actual regidor de l'oposició tampoc està recepcionat . Mentre que aquesta persona pensa que els plans de millora de les urbantizacions no es faran mai va invertir diners de l'Ajuntament en el seu carrer.

 

 

Per tant l'equip de govern manté la farola que dóna llum al pàrquing per l'autocar dels escolars i el consoltori i reubica una farola a l'entrada de Ranxos de Bonany, il.luminant el plànol de situación, garantint la seva visibilitat, i una altra farola a les bústies de Can Llenas, lloc totalmente fosc.

 

S'ha mirat el preu més ajustat per realitzar aquesta obra, a més durant aquesta legislatura es compraran més faroles per repartir-les per la resta d'urbanitzacions i nuclis del municipi.

 

7-MERCAT SETMANAL A QUEROL

 

Properament s'instal.larà el mercat ambulant a la zona. Les parades que ens han donat la sol.licitud  i tenen tots els permisos i impostos en regla, seran de menjars preparats, embotits, fruta i verdura i vins.

Qualsevol persona interessada en posar una parada haurà de dirigir-se a l'Ajuntament o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, omplir la sol.licitud i comprometre's que en el moment d'exercir en el mercat tenir tota la documentació en regla.

 

TELÈFONS D'INTERÈS:

Ajuntament: 977638288

Mail: consultes.querol@gmail.com

Hispanoigualadina (estació Vilafranca del Penedès):93 890 11 51

Emergencies: 112

Cap Pontons: 93 898 70 28

Atenció a la dona: 900 900 120

 

dimecres, de febrer 01, 2012

AVIS NEU I FRED

Es preveu una entrada d'aire molt fred a partir de dijous, en principi sec, tot i que dimecres podria nevar feblement a cota entre 200 i 700 metres i dijous a nivell de mar. Pot ser que el cap de setmana s'arribin a mínimes de -10ºC a -15 ºC al municipi; per tant preneu les mesures oportunes perquè no es congelin les canonades, feu els mínims desplaçaments i estigueu alerta a les previsions