diumenge, de desembre 28, 2008

diumenge, de desembre 21, 2008

Resum del Ple de 20/12/2008

Dissabte en el Ple de l'Ajuntament a part de desestimar-se la moció del tema de la denúncia vam aprovar 3 mocions que va presentar CIQ i també es va aprovar el programa de participació ciutadana del nou POUM. Aquest programa inclou xerrades i reunions amb les diferents associacions del poble i de les urbanitzacions, i la data de la primera reunió és el 21 de febrer. Les 3 mocions més de CIQ aprovades van ser:
- Una a favor del Parc Natural de les Terres del Gaià, aquesta moció es suma a altres mocions presentades per altres Ajuntaments de la Conca del Gaià.
- Una perquè l'Ajuntament comences a estudiar i parlar amb els parcel·listes per acollir-se al projecte de millora d'urbanitzacions amb dèficit urbanístic que properament aprovarà la Generalitat; de moment es poden consultar les bases a l'avantprojecte.
- I una més per demanar a Medi Ambient i FECSA la millora de les línees de mitja tensió per disminuir el risc d'electrucutació dels rapinyaires.

També en el Ple l'Alcalde va donar les competències d'urbanisme a AEQ que fins ara estava a l'oposició excepte aquelles competències de caràcter resolutori; dit d'una altra manera que continuarà signant l'Alcalde i el regidor d'AEQ serà l'encarregat de presidir les reunions i negociacions del nou POUM. Des de CIQ pensem que aquesta maniobra a l'Alcalde li servirà per treures feina de sobre i netejar la seva imatge i que AEQ s'ha venut per defensar els interessos propis de la seva urbanització. A més dins el grup d'AEQ hi ha persones que tenen interessos professionals al municipi, cosa legítima però que és molt dolent barrejar-los amb la política, cosa que ja ha passat massa al municipi.

dijous, de desembre 18, 2008

S’aixeca el secret de sumari del cas Querol:

Coalició d’Independents per Querol (CIQ) demanarà aquest dissabte al Ple que l’Ajuntament de Querol es personi com a acusació particular contra les 9 persones imputades

El passat 18 de desembre de 2008 va fer 4 anys de l’aprovació inicial del POUM de Querol; avui Querol encara no té un planejament urbanístic a causa de les nombroses irregularitats que han acompanyat el projecte (recordeu que es volien fer 6000 habitatges nous en un municipi de 400 persones empadronades).
Mentre l’Alcalde i l’ex-Alcalde de Querol han governat tot aquest temps, el jutjat número 1 de Valls ha començat a investigar la querella interposada pel fiscal.
En aquesta querella el fiscal acusa a 9 persones, entre ells l’Alcalde, l’exAlcalde i l’exarquitecte municipal per prevaricació i corrupció urbanística. Destacar, també que la defensa d’aquests acusats l’està pagant l’Ajuntament de Querol
Ara, després que s’aixequés el secret de sumari s’han pogut saber més detalls d’aquests presumptes delictes que es recullen en els 6 volums que integren les diligències prèvies.

Els presumptes delictes són:
- De prevaricació: canvis de requalificació urbanística a uns veïns membres actius de la Plataforma Salvem Querol sense cap justificació tècnica; traient-los de sòl urbà consolidat i passant-los a sòl agrícola.
- De revelació d’informació privilegiada amb la qual es facilitava el procés urbanístic de l’Arboçar. Una urbanització descatalogada com a tal, on hi ha 30 cases i que es va requalificar dos cops fins arribar a 1400 cases projectades al mateix temps que passava de valer 66.632,22 € a 3.800.000 €.
- De falsedat documental, al fer passar un conveni urbanístic per una data anterior a la veritable per estalviar-se impostos a pagar a Hisenda (frau).
- De suborn per rebre comissions.

A més hi ha 3 parts afectades que poden presentar-se com a acusació particular. Dues ja ho han fet: els veïns afectats, HISENDA a través del ministeri fiscal i l’únic que ho ha refusat fer és l’Ajuntament de Querol. Per això Coalició d’Independents per Querol (CIQ) demanarà aquest dissabte al Ple que l’Ajuntament de Querol es personi com a acusació particular contra les 9 persones imputades i que els imputats s’abstinguin de votar. L’Ajuntament de Querol com a institució es pot presentar com a acusació: per l’abús de recursos públics (per exemple ara es farà la 3era proposta del POUM i cada una ha costat al voltant dels 60.000€), per l’endarreriment excessiu del planejament i sobretot per aprofitar l’administració pública per cometre uns presumptes delictes per benefici particular.

Els imputats ja han declarat i els testimonis ho han començat a fer. Les parts afectades intenten retardar l’ instrucció al màxim i d’aquesta manera també el judici. Mentrestant els acusats continuen governant i els veïns del municipi continuen pagant els advocats dels acusats.

Coalició d’Independents per Querol-EPM i Plataforma Salvem Querol.

diumenge, de desembre 14, 2008

Ple dissabte 20 de desembre a les 11:00 i AEQ entra a l'equip de govern de l'Ajuntament.

Aquest dissabte hi ha Ple Ordinari a l’Ajuntament de Querol. Coalició d'Independents per Querol, CIQ-EPM presentarà aquestes 4 mocions:

 • Moció per acollirse a l'avantprojecte de llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
 • Moció perquè l'ajuntament es personifiqui com acusació particular en el judici
 • Moció per reclamar la millora de les línees de mitja tensió perquè no hi hagi electrocutacions de les àguiles.
 • Moció a favor del Parc Natural de les Terres del Gaià.

A més a més en aquest Ple s'aprovarà el Pla de Participació Ciutadana; obligatori per Llei.

I l'equip de govern donarà competències d'urbanisme retribuïdes al regidor de AEQ, fins ara a l'oposició. D'aquesta manera només CIQ i CIU es queden a l'oposició.

dissabte, de desembre 13, 2008

Moció per acollirse a l'avantprojecte de llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Sol·licito que al proper ple es presenti la següent moció presentada per aquest grup municipal:

Atès que el Govern va aprovar en data 25 de juny de 2008 l'Avantprojecte de llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Atès que el seu objectiu és ordenar les urbanitzacions aïllades i dotar-les de les infraestructures i dels serveis bàsics necessaris.

Atès que per finançar les actuacions es crearà un Fons específic del Govern perquè els consistoris redactin els programes d'adequació i dues línies de crèdit: una per als ajuntaments i l'altra pels parcel·listes

Atès que Querol és un municipi que per les seves característiques d’urbanisme difús és un dels principals candidats a rebre aquestes subvencions

Atès que l’avantprojecte de llei diu:

1. En el marc de les convocatòries previstes en l’article 18, poden sol·licitar finançament del Fons els Ajuntaments de municipis en el terme dels quals es trobin radicades les urbanitzacions,

2. En la sol·licitud s’inclourà una Memòria sobre el compliment dels requisits de l’article 3 i dels criteris de prioritat de l’article 16, així com l’import demanat i la seva justificació.

PROPOSTA D’ACORD:

Començar a redactar la memòria i els altres requisis per acollir-se a aquestes subvencions que s’adjudicaran en els propers mesos.

CIQ-EPM

Moció perquè l'Ajuntament es personifiqui com a acusació particular contra els acusats de corrupció

Sol·licito que al proper ple es presenti la següent moció presentada per aquest grup municipal:

Atès que a les diligències prèvies del cas 1010/07 del jutjat núm 1 de Valls hi figura l’Ajuntament de Querol com una de les parts perjudicades per tots els presumptes delictes que es detallen.

Atès que ja no hi ha secret de sumari.

Atès que s’ha comunicat a l’Ajuntament que és part afectada i no s’ha comunicat a tots el regidors.

Atès que hi ha descrits una sèrie de delictes que han perjudicat greument el municipi i, per tant, al conjunt de les persones que l’habiten.

Atès que l’ advocat d’una de les parts afectades ha tingut accés a la informació del jutjat número 1 de Valls:

Atès que aquests presumptes delictes que s’imputen a 9 persones són:

- De prevaricació: canvis de requalificació a uns veïns actius dins la Plataforma Salvem Querol entre dues aprovacions inicials del POUM sense cap justificació tècnica.

- De revelació d’informació privilegiada amb la qual es facilitava el procés urbanístic de l’Arboçar.

- De falsedat documental, al fer passar un conveni urbanístic per una data anterior a la veritable per estalviar-se impostos a pagar a Hisenda.

- De suborn per rebre comissions.

PROPOSTA D’ACORD

Que l’Ajuntament de Querol com a institució damnificada es personifiqui com a acusació particular en contra de totes les persones que hagin comès els presumptes delictes que es detallen a les diligències prèvies 1010/07 del jutjat núm 1 de Valls.

Moció per disminuir el peril d'electrocutació de les aus

Senyor Alcalde de Querol,

Sol·licito que al proper ple es presenti la següent moció presentada per aquest grup municipal:

Atès que el municipi de Querol té un 66% de sòl amb protecció Xarxa Natura 2000 pel seu valor natural.

Atès que una de les principals raons d’aquesta inclusió és la protecció de l’àguila cuabarrada, protegida per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea.

Atès que han desaparegut dues parelles nidificans al municipi i només en queda una al voltant de Montagut.

Atès que un del principals perills de mort són les línees elèctriques de mitja tensió que travessen la Vall del Gaià, zona Xarxa Natura 2000.

Atès que s’han fet actuacions per millorar les línees elèctriques en la província de Barcelona i aquestes han tingut èxit sobre la supervivència dels rapinyaires.

PROPOSTA D’ACORD:

Demanar al Departament de Medi Ambient i a FECSA-ENDESA que faci les gestions oportunes per a la detecció i posterior correcció dels suports elèctrics que comporten un major risc d’electrocució per les aus i la senyalització amb espirals anticol·lisió del trams més perillosos del municipi de Querol.

Moció per la creació del Parc Natural de les Terres del Gaià

Nosaltres, dones i homes que vivim, treballem i gaudim de la Conca del riu Gaià

MANIFESTEM QUE

· Reconeixem la capacitat vertebradora del nostre riu, el Gaià, el qual ens interrelaciona tant hidrogeològicament, com florística, faunística, històrica, paisatgística i, socialment.

· És palès el valor especialment transcendent del riu Gaià encara en l’actualitat com a connector biològic de primer ordre de les comarques de Tarragona i el seu litoral vers els Pirineus, a través de la Baixa Segarra i el Solsonès.

· La protecció del riu s’ha d’estendre més enllà dels límits marcats per la pròpia conca hidrogràfica. Una connexió àmplia amb els sistemes naturals associats és el que confereix al Gaià la seva trascendència patrimonial.

· Una gestió planificada, respectuosa i sostenible d’aquest territori pot, no sols trobar solucions compartides a problemes comuns, sinó també afavorir el seu desenvolupament i la diversificació de la seva economia.

· 5 ajuntaments de les Terres del Gaià ja hi ha donat suport: Ajuntament de Renau, Ajuntament d'Altafulla, Ajuntament de Vespella, Ajuntament de la Pobla de Montornès, Ajuntament de Torredembarra i d’altres com l’Alcalde de Santa Coloma de Queralt ha mostrat el seu interès per la proposta.

PROPOSTA D’ACORD:

 • El nostre suport a la definició d’una figura legal de protecció per la Conca del riu Gaià i els espais naturals que s’hi interrelacionen, ensems els seus valors ecològics, històrics i paisatgístics. És tanmateix acord nostre impulsar la protecció d’aquest territori sota la denominació de Parc Natural de les Terres del Gaià.
 • Palesar una vegada més, la necessitat del retorn de l’aigua al riu avall de l’embassament de Repsol, tal i com ho va acordar ja fa temps el Parlament de Catalunya, com ho ha recordat reiteradament el Síndic de Greuges i ara també l’Agència Catalana de l’Aigua.
 • Vetllar per a que el Parc Natural de les Terres del Gaià així sigui possible en el marc del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, així com en el corresponent Pla de Connexions Biològiques, ambdós en curs i a càrrec de la Generalitat de Catalunya.
 • Traslladar la present moció al Departament de Política Territorial i Obres Publiques, ensems al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

divendres, de novembre 07, 2008

Consulta la nova oficina d'atenció al ciutadà i guarderia

Gràcies a CIQ s'ha elaborat una oficina d'atenció al ciutadà de pressupost un terç al proposat per l'Alcalde i amb els diners sobrants es pot realitzar una guarderia.
Un nou èxit de l'equip de CIQ-EPM!

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA (tot el novembre es pot consultar a l'ajuntament)

El Ple de l'Ajuntament de Querol, en la sessió de data 22 d'octubre de 2008, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d'obra ordinària titulat Edificis per oficina d'atenció al ciutadà, llar d'infants i urbanització plaça al C/ Sant Jordi, s/n, nucli de Bonany, redactat per Ricardo-Saúl Sánchez Obaya, amb un pressupost d'execució per contracte de tres-cents quaranta-nou mil set-cents cinquanta-dos euros amb divuit cèntims (349.752,18 euros), així com la relació de béns i drets que s'expropien per l'execució del projecte esmentat, la qual s'inclou com a annex al present anunci.
El projecte i la relació esmentats, els pot consultar qualsevol interessat a les oficines municipals de dimarts a dissabte, entre les 9 i les 14 hores, durant els trenta dies hàbils següents a la darrera publicació del present anunci al BOP de Tarragona, al DOGC, diari El Vallenc, o al tauler d'anuncis de la casa consistorial. Durant aquest mateix termini es poden formalitzar, davant l'Ajuntament, les al·legacions que es considerin pertinents.

dimecres, d’octubre 08, 2008

Querella del fiscal a l'Ajuntament

Només queda per declarar un regidor de l'antic equip de govern davant del jutge després de la querella que va interposar el fiscal contra l'Ajuntament de Querol. El curs judicial passat ja van declarar l'Alcalde i el tinent d'Alcalde de l'Ajuntament. (Font: últim Ple)
Esperem que durant aquest curs s'aclareixin els fets i es facin públics.
Cal recordar que és l'Ajuntament qui finança la defensa de l'equip de govern després del presumptes actes de prevaricació i corrupció denunciats pel ministeri fiscal.

dilluns, de setembre 22, 2008

Ple dijous 25 a les 11:00 del matí

Aquest dijous a les 11 del matí hi ha Ple a l'Ajuntament de Querol. Coalició d'independents per Querol presenta 3 punts a l'ordre del dia:

CAP PUNT APROVAT

- Tornar a fer el ple els divendres al vespre. ja que aquest canvi ha provocat l'objectiu que pretenia: que molt poca gent pugui assistir al ple un dia feiner a mig matí.

(En sessió plenària de 6 de juliol de 2007 es va acordar establir el règim de sessions del ple municipal indicant com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l'últim divendres de l'últim mes de cada trimestres a les 18:00 hores,i, si fos festiu, el primer dia feiner.Atès que en el ple de 13 de febrer de 2008 es va canviar a dijous a les 11:00 h del matí sense cap raó justificada i que és una hora intempestiva pel veí-treballador que vol assistir-hi.)

- Rebaixar les assistències als organs col·legiats. En el penúltim ple ordinari es va augmentar un 100 % les dietes; i per exemple les juntes de govern que són quinzenals, van passar de cobrar 80 euros a 160 euros.

(Atès que el passat 13 de febrer de 2008 es va establir augmentar el règim retributiu de les juntes de govern local de 80 € a 160 €, dit d'una altra manera es va augmentar un 100 %. Unes juntes de govern que només són dissabte al matí, que en general no són d'un contingut molt extens i que tenen una periodicitat quinzenal; per tant 160 € és una quantitat desproporcionada.)

- Desestimar la construcció d'un abocador i/o pedrera a Esblada. L'equip de govern de l'Ajuntament de Querol en els últims mesos està intentant instal·lar una activitat extractiva (pedrera) i/o un abocador de rebuig dels residus sòlids urbans (RSU) entre la zona d' Esblada, Punta Blava i Mas Esplugues. Després d'estudiar l'Aprovació inicial del Pla Territorial del Camp de Tarragona i el Catàleg Paisatgístic del Camp de Tarragona podem concloure que la zona de l'Alt Gaià (on tot el municipi de Querol hi forma part) és d'un gran valor paisatgístic i ecològic. Per tant noves indústries que alterin la orografia no hi tenen lloc.
El catàleg, elaborat per experts, cita per exemple el greu perill que suposava la construcció de Rocacorba; no només per l' impacte sobre la massa vegetal si no perquè també s'hauria d'ampliar la C37 actual que passa per la Vall del Gaià. També cita el fort impacte que causa la Pedrera de Vilaperdius (Pontils). Per altra banda tota aquesta zona d' Esblada menys l'extrem N (a on es volia instal·lar la pedrera) està protegida sota la figura Xarxa Natura 2000 (aquesta zona inicialment també en formava part). Ara però aquest extrem nord torna ha estr protegit pel pla territorial del Camp de TGN.

dimecres, de setembre 17, 2008

RELACIÓ D’ESCRITS PRESENTATS PER CIQ A L’ALCALDE DURANT L’ACTUAL MANDAT

llàstima que s'ha aconseguit poc!, però això és el que faria CIQ

16-06-2007

Es demana que en lloc de pavimentar l'entorn de l'església s'empedri. Registre d'entrada 465.

23-06-2007

Es demana formar grup propi a l'Ajuntament. Registre d'entrada 488.

21-07-2007

Es demana quines tasques fa el regidor contractat a temps parcial i que s'informi a tots els regidors de les mateixes. També es demana el contracte de l'assessora Rosa Maltès, el sou, les seves tasques, l'horari de treball i el lloc físic de treball. Registre d'entrada 665.

24-07-2007

Es demana que al pont dels Quatre Ulls es posi un cartell on es demani respectar la natura i no tirar escombraries, que un treballador de l'ajuntament hi vagi algun dia dels caps de setmana d'estiu per informar i fer complir les normes i instar als agents rurals a patrullar per aquesta zona els dies indicats. Registre d'entrada 668.

24-08-2007

Es demana la situació actual del POUM i també totes les despeses originades per tots els intents d'aprovació. Registre d'entrada 660.

24-08-2007

Es demana arribar a un acord al proper Ple per tal d'impulsar la xarxa de banda ampla al municipi. Registre d'entrada 661.

04-08-2007

Es demana accelerar els tràmits per tal de solucionar el perill que representa l'actual situació ruïnosa de ca la Montserrat. S'adjunten fotografies. Registre d'entrada 675.

04-08-2007

Es demana la instal•lació de papereres als nuclis de població i que es buidin. Registre d'entrada 674.

18-10-2007

Es demana una reunió amb els regidors per parlar de la planificació d'obres pels ropers 5 anys (PUOSC). Es demana que les inversions es reparteixin equitativament. Registre d'entrada 790.

18-10-2007

Es demana, en base al dret a la informació que tenen els regidors, resposta als escrits amb data 21-07-07, 04-08-07 i 24-08-07. Registre d'entrada 791.

18-10-2007

Es demana netejar de plàstics la Font d'en Jovany aprofitant que Medi ambient va netejar les vores dels camins. Es comunica que hi ha runa abocada al camí que passa per la carena de Formigosa a Mas Bermell. S'adjunten fotografies. Registre d'entrada 808

17-11-2007

Es demana estat de les obres de l'entorn de l'església i també que a la vorera del darrera al cementiri en lloc d'un esglaó i hagi una rampa per tal de poder aparcar quan sigui necesssari. Registre d'entrada 929.

01-12-2007

Es demana que en el proper Ple s'informi sobre les intencions del Alcalde pel que fa al PUOSC ja que no va convocar la reunió que es demanava a l'escrit del 18-10-07. Registre d'entrada 989.

14-12-2007

Es demana el procediment seguit per contractar la nova persona que treballa a l'ajuntament i la creació d'una borsa de treball per tal de que tots els ciutadans tinguin les mateixes oportunitats d'optar a un lloc de treball. Registre d'entrada 1034.

19-01-2008

Es demanen responsabilitats per haver pagat més de 100.000 euros a l'antiga assessora, la qual no feia la seva feina i tampoc assistia a l'Ajuntament. Registre d'entrada 60.

19-01-2008

Queixa perquè als lots de Nadal als jubilats hi figura una dedicatòria personal de l'Alcalde enlloc de figurar l'Ajuntament. A més CIQ sol•licita que la part de la factura del dinar de Nadal que correspondria al regidor de CIQ es destini a una entitat benèfica. Registre d'entrada 59.

19-01-2008

Al•legacions al cost desorbitat de les noves dependències municipals. Registre d'entrada 61.

03-05-2008

Es demana que un cop aprovat el setembre passat impulsar una ordenança per limitar l'ús de camins i corriols als vehicles de motor es faci alguna acció al respecte. Registre d'entrada 448.

03-05-2008

Es demana que es sol•liciti al Consell Comarcal una deixalleria mòbil un cap de setmana cada dos mesos, un cop al poble i l'altre a Valldosera. Registre d'entrada 449.

10-05-2008

Es demana la neteja de l'abeurador i que el taulell d'anuncis situat a l'exterior de l'ajuntament sigui més gran i que la informació es pengi puntualment. Registre d'entrada 469.

14-06-2008

Es demana junt amb CIU i AeQ fer els Plens els divendres a les 18 hores. Registre d'entrada 575.

28-08-2008

CIQ torna a demanar que els plens es facin divendres a les 18:00 hores. Registre d'entrada 778.

28-08-2008

Es demana que l'equip de govern torni a cobrar 80 € de dietes per fer les juntes de govern dissabte al matí; enlloc dels 160 € que des l'últim ple cobren. Registre d'entrada 779.

28-08-2008

Es demana que s'aturin les gestions per construir una pedrera i/o un abocador al municipi de Querol. Registre d'entrada 779.

Altres peticions
Arreglar camí que fa servir el guaita de Montagut, creació de borsa de treball i petició millora cobertura mòbil.

dilluns, de setembre 15, 2008

Èxit sortida "Caminant per l'Alt Gaià"


El passat diumenge 14 de setembre el GEPEC i el grup Querol Natura van organitzar una excursió entre Querol i Santa Perpètua de Gaià anomenada “Caminant per l’Alt Gaià”. L’excursió va partir de les 10 del matí de Querol, la primera parada es va fer a la Roca de Cal Benet a on hi ha una vista espectacular de la Vall del Gaià després es va continuar la caminada per un corriol paral·lel al riu Gaià fins a Santa Perpètua de Gaià. Aquí una arquitecte ens va explicar el procés de restauració de la Torre de defensa i l’Esglèsia de Santa Perpètua. Després de dinar es va retornar a Querol.

dilluns, de setembre 08, 2008

Alcalde o dictador?

Aquest dimecres el nostre alcalde, ha convocat un ple extraordinari, convocat amb el mínim temps legal per fer-lo, i a més a les 11h del matí. Aquesta hora és segons es recull a les actes dels plens pq és la hora que millor li va a ell. Primer és ell, després el seu equip de govern i després qui el vota. D'aquesta manera tant covarda s'assegura que ningú hi vagi i pugui veure la seva manera d'actuar, d'insultar, de manipular, de mentir, d'amenaçar....

- En definitiva és per tramitar un suplemet de crèdit de 250.000 euros com més ràpid millor. La fòrmula és demanar un crèdit a 15 anys (hipotecant el futur equip de govern de l'Ajuntament) . Els diners van destinar a construïr una pista poliesportiva de 150.000 euros a Mas Bermell i els altrres 100.000 euros al local social de Mas Bermell.
Des de CIQ pensem que aquestes obres són necessàries però no urgents. CIQ mai s'ha oposat a aquestes obres, només va fer al·legacions en contra de la construcció d'un ajuntament nou d'1 milió d'euros. CIQ estava a favor de fer unes dependències municipals a Valldosera (de cost molt més baix)per fer tràmits com ara els expedients d'obres però no el trasllat de la seu.
Aquestes obres s'havien de finançar amb els diners del PUOSC de la Generalitat, però l'egoïsme de l'Alcalde de destinar 1 milió d'€ a les dependències municipals va fer que s'estudiés l'expedient a fons. Les conclusions de la Generalitat van ser que l'Ajuntament havia d'estar en un nucli urbà i que els diners de les subvencions s'havien de destinar a zones recepcionades per l'Ajuntament.
En resum que les subvencions haurien pogut anar a qualsevol urbanització o nucli com ha passat fins ara però amb l'expedient desorbitat d'1 milió d'euros per l'Ajuntament nou ha fet que la Generalitat hagi fet una lectura restrictiva de la llei per totes les obres al municipi.
El que haguès fet CIQ si haguès estat al govern hauria estat repartir aquests diners (en total donaven uns 600.ooo € de subvenció) en 5 o 6 obres repartides per les urbanitzacions i els nuclis. D'una forma justa i sense prejudicis. Resumint que la manera de fer dictatorial i egoïsta de l'alcalde fa que el municipi de Querol no pugui avançar.

dimarts, de setembre 02, 2008

Dietes equip de govern, abocador i/o pedrera a Esblada i plens dijous a mig matí

Sol·licito que el proper ple es presenti el punt següent:

Atès que el passat 13 de febrer de 2008 es va establir augmentar el règim retributiu de les juntes de govern local de 80 € a 160 €, dit d’una altra manera es va augmentar un 100 %. Unes juntes de govern que només són dissabte al matí, que en general no són d’un contingut molt extens i que tenen una periodicitat quinzenal; per tant 160 € és una quantitat desproporcionada.


Per tot això, sol·licito:

Rebaixar l’assistència a 80 € i augmentar-la amb el IPC anual.

Atentament,


Regidor CIQ


Sol·licito que el proper ple es presenti el punt següent:

El passat 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 16 de juny.

En sessió plenària de 6 de juliol de 2007 es va acordar establir el règim de sessions del ple municipal indicant com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim divendres de l’últim mes de cada trimestres a les 18:00 hores,i, si fos festiu, el primer dia feiner.

Atès que en el ple de 13 de febrer de 2008 es va canviar a dijous a les 11:00 h del matí sense cap raó justificada i que és una hora intempestiva pel veí-treballador que vol assistir-hi.

Per tot això, sol·licito:

Establir el règim de sessions del ple municipal indicant com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim divendres de l’últim mes de cada trimestres a les 18:00 hores,i, si fos festiu, el primer dia feiner.


Atentament,

Querol, 29 d’agost de 2008

Regidor CIQ

Sol·licito que el proper ple es presenti el punt següent:


L’equip de govern de l’Ajuntament de Querol en els últims mesos està intentant instal·lar una activitat extractiva (pedrera) i/o un abocador de rebuig dels residus sòlids urbans (RSU) entre la zona d’ Esblada, Punta Blava i Mas Esplugues.

Després d’estudiar l’Aprovació inicial del Pla Territorial del Camp de Tarragona i el Catàleg Paisatgístic del Camp de Tarragona podem concloure que la zona de l’Alt Gaià (on tot el municipi de Querol hi forma part) és d’un gran valor paisatgístic i ecològic. Per tant noves indústries que alterin la orografia no hi tenen lloc.

El catàleg, elaborat per experts, cita per exemple el greu perill que suposava la construcció de Rocacorba; no només per l’ impacte sobre la massa vegetal si no perquè també s’hauria d’ampliar la C37 actual que passa per la Vall del Gaià. També cita el fort impacte que causa la Pedrera de Vilaperdius (Pontils).

Per altra banda tota aquesta zona d’ Esblada menys l’extrem N (a on es volia instal·lar la pedrera) està protegida sota la figura Xarxa Natura 2000 (aquesta zona inicialment també en formava part). Ara però aquest extrem N també està protegit pel pla territorial del Camp de TGN i a més hi ha una informe negatiu del departament de medi ambient per fer la pedrera.. Actualment en aquesta zona es vol estudiar la instal·lació d’un abocador de RSU.

Potser una part de la generació actual que governa l’Ajuntament no és a temps de pensar en projectes a mig o llarg termini i només creu que es poden treure diners de llicències d’obres o amputant una part del municipi a on hi viu poca gent. Suposo que haurem d’esperar un temps perquè l’equip de govern vegi altres alternatives a aquest paisatge únic de Querol que es reconegut per gaire bé tothom.

Per tot això sol·licito:

Que es desestimi la construcció d’un abocador o una activitat extractiva al municipi de Querol.


Atentament,

Regidor CIQ

divendres, d’agost 01, 2008

FESTA MAJOR DE QUEROL 2008

Dijous 14 d'agost

21:00 Sopar de germanor: Sardinada + pernil

23:00 Bingo i Cremat

00:00 Cinema a la fresca

Divendres 15 d’agost

12:30 Sardanes

13:30 Missa Solemne

18:30 Ball de tarda amb FORES BAND

00:00 Ball de nit amb FORES BAND

Dissabte 16 d’agost

10:00 Partit de futbol

12:00 Taller a la casa del poble: “els sabons de la Meritxell”

17:00 Jocs infantils

19:00 Xocolatada

21:30 Botifarrada i espectacle a càrrec de Ivassumba

23:00 Bingo i Cremat

00:00 Concert a càrrec del cantautor Ton Dalmau

Diumenge 17 d’agost

9:00 1era pujada – esmorzar al Puig de Montagut. (Esmorzar a les 10:30 a l’església de Sant Jaume)

13:00 Concurs de truites i aperitiu navarrès gentilesa de la Vinateria d’Esblada.

14:00 Entrega premis concurs de truites i fotografia.

El preu del tiquet pels dos sopars és de 12 euros i de 8 euros només un sopar. És poden comprar al BAR-RESTAURANT SANT JORDI de Querol fins el dia 13 d'agost.

Dissabte 9 d’agost a les sis de la tarda, es procedirà a arreglar la plaça per celebrar la Festa Major. ESPEREM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

dimecres, de juliol 23, 2008

Premeu aquí per veure el Pla Territorial de TGN i Querol

En l'aprovació inicial del pla territorial de TGN la Generalitat aposta per ordenar definitivament el planejament urbanístic de Querol, de la mateixa manera que la Plataforma i CIQ hem manifestat els darrers anys. (Consolidant les urbanitzacions existents sense ampliar-les, impedint pedreres i protegint les zones forestals)
Els dos POUM que l'Ajuntament ha fet fins ara no s'ajusten ni de bon troç a les directrius emeses per la Generalitat. Ara amb el nou POUM, i després de llençar tants diners (60.000 euros), hauran d'ajustar-ne a aquest nou pla.
En els darrers anys l'equip de govern ha facilitat la compra i venta de terrenys en zones a on no es pot i no és podrà urbanitzar; ara ells voldrien ampliar les zones urbanitzable amb l'excusa que els nous propietaris no podran edificar (quan no es podia edificar mai) ... masses mentides, masses enganys... durant masses anys.
Extracte del Pla:
Entre les estratègies específiques per a determinades àrees especialitzades que s’expliquen més
endavant, cal destacar la necessitat de definir de quina manera es recondueix la situació urbanística de Querol amb unes extensions immenses encara per desenvolupar d’urbanització de baixa densitat que contradiuen fortament els principis d’una ordenació eficient i sostenible.
Per als sectors residencials Mas Vermell, Ranxos de Bonany i la resta d’àmbis
forestals que s’assenyalen en els Plànols d’ordenació al municipi de Querol,
l’estratègia de reducció o extinció amb l’objectiu de reduir la gran dimensió de sòl
residencial especialitzat que contradiu els principis de compacitat i contigüitat amb
els nuclis urbans, d’estalvi i utilització eficient del sòl i de facilitar el transport
públic mitjançant la polarització i la compacitat dels d’assentaments. Això
sens perjudici que pugui concentrar-se una part de l’aprofitament en posicions de
sòl de protecció preventiva amb elevada consolidació d’edificacions

dimecres, de juny 25, 2008

Ple, 27 de juny

Aquest dijous Ple:
- s'aprovarà definitivament donar el POUM a l'antic arquitecte municipal. aprovat
-l'equip de govern demanarà una nova subvenció, ara a la diputació, per fer un nou Ajuntament; fora de la legalitat vigent. Hipotecant les obres dels propers 5 anys del municipi ja que no hi haurà diners per fer res més, hi ha obres més urgents com ja hem dit. L'equip de govern vol que els 600.000 euros vagin destinats a un nou Ajuntament, enlloc d'asfaltar camins, sanejament aigües, guarderia... aprovat
- CIQ presentarà una moció per regular el pas de motos i quads pels camins de menys de 4 metres.
aprovat
- CIQ demanarà que els plens tornin a ser divendres a la tarda enlloc de dijous a les 11:00 h. denegat
- CIQ demanarà la deixalleria mòbil del Consell Comarcal a les urbanitzacions i al nucli antic. denegat

Notícia de El Periòdico: dimarts 24 de juny

Notícia de El Periòdico: dimarts 24 de juny

El nou pla urbanístic de Querol aixeca sospites

FERRAN GERHARD
QUEROL
L'adjudicació del nou pla d'ordenació urbana municipal (POUM) de Querol a una empresa vinculada a l'exarquitecte municipal Ricardo Saúl Sánchez Obaya ha posat en estat de guerra la Plataforma Salvem Querol (PSQ), que tem que la localitat, amb un cens de 400 persones encara que només n'hi viuen 25 tot l'any, sigui objecte d'una operació d'especulació urbanística.
Querol, de 72 quilòmetres quadrats, és un paratge que té 2.500 hectàrees declarades d'interès natural incloses en la xarxa Natura 2000. El 2004 es va plantejar un POUM que preveia la construcció de més de 4.000 vivendes, la qual cosa va generar un ampli moviment d'oposició. Des de la PSQ se sosté que "Sánchez Obaya disposa d'informació privilegiada" a l'haver participat en la redacció de dos POUM que van ser anul.lats per irregularitats. Per un altre costat, es critica que el futur urbanístic del poble estigui en mans d'una persona que va col.laborar íntimament amb l'alcalde Miquel Uroz (PSC) i amb l'independent Albert Carreño, exalcalde i actual responsable d'Urbanisme, imputats per la Fiscalia de Tarragona per suborn, prevaricació i revelació d'informació privilegiada.
Miguel Uroz defensa el procediment d'adjudicació desenvolupat, rebutja les acusacions d'amiguisme i insisteix que Sánchez Obaya va acreditar "més experiència professional". L'alcalde recalca la "legalitat" de tot el procediment.

divendres, de juny 13, 2008

EL POUM DE QUEROL TORNA A COMENÇAR AMB MAL PEU

Des de la Plataforma Salvem Querol volem denunciar de nou el procés que segueix l'elaboració del nou POUM de Querol que s’adjudicarà aquest dissabte 14 de juny.

L’aprovació inicial del POUM de Querol es va fer el 18 de desembre de 2004, i es va repetir el 5 de maig de 2005. Finalment a causa de les irregularitats que presentava no va poder tirar endavant. A més, Fiscalia va presentar una denúncia als Jutjats per prevaricació i ús d'informació privilegiada durant l'elaboració d'aquest pla urbanístic; diligències que segueixen el seu camí al Jutjat número 1 de Valls després d'imputar l'Alcalde i l’exAlcalde.

En data 24 d’abril de 2008 l’elaboració del nou POUM va sortir a concurs, per 100.000 euros (molt per sota del primer pressupost de 300.000 euros que havien calculat uns mesos abans) (a més la Generalitat va atorgar una subvenció de 60.000 € per l’elaboració). Es van presentar dues empreses que van licitar per 84.000 euros cadascuna. La primera formada pel, fins fa mig any arquitecte municipal, Ricardo-Saúl Sánchez Obaya. I l’altra, per l’empresa INTRAESA amb un equip de tècnics de Tarragona.

Des de la Plataforma Salvem Querol, creiem que el procés de selecció d’aquest POUM no és just perquè:

 • l’antic arquitecte municipal gaudeix de tots els estudis elaborats per ell mateix i pagats per l'ajuntament (63.400 euros) durant la redacció dels antics POUMs i això és plasma en la seva oferta: hi ha extractes del catàleg de béns a protegir, del document de sostenibilitat ambiental, plànols.... i, fins i tot, ja presenta un avantprojecte (que és l’última aprovació inicial del 2005). A part disposa d’informació privilegiada i ja ha mostrat les seves “habilitats” en l’elaboració dels dos POUMs anteriors.

Des de la Plataforma també volem anunciar que l’equip de Govern no podrà gaudir de la subvenció de prop d’1 milió d’euros que atorga la Generalitat per treure l’Ajuntament del nucli urbà i construir-ne un de nou al costat de la casa de l’Alcalde ja que aquesta proposta, un cop més, no s’ajusta a la normativa vigent. Aquests diners s’hauran de destinar a altres obres al municipi com vam proposar.

Ah! Aquest projecte també el va signar i elaborar l’antic tècnic municipal.

I per últim volem recordar que mentre els membres de l’equip de govern tenen un bufet d’advocats contractats amb diners públics per fer front a la denúncia del fiscal, mentre que alguns veïns de la Plataforma han de pagar l’advocat per denunciar les represàlies de l’equip de govern materialitzades en elaborar la segona aprovació inicial del POUM.

PLATAFORMA SALVEM QUEROL http://salvem-querol.blogspot.com/

divendres, de maig 30, 2008

Obertura pliques POUM Querol

Aquest dissabte 31 de maig hi haurà l'obertura de pliques per la redacció del nou POUM. Hi ha dues ofertes. Ho seguirem pas a pas....

dilluns, d’abril 28, 2008

SORTIDA ANULADA PER MOLTA PLUJA!!! Caminant per l'Alt Gaià 2008


Caminant per l’Alt Gaià
Diumenge 11 de maig de 2008


Dificultat: mitjana
Desnivell: 300 m aprox. (acumulats)
Hores de camí: 4 hores (sense comptar parades)
Km de recorregut: 14 km aproximadament
http://www.gepec.org/ftp/caminantaltgaia.pdf (sortida any 2006)

Itinerari: Sortirem del Restaurant Sant Jordi de Querol en direcció al Riu Gaià i el seguirem de ben a prop fins a Santa Perpètua de Gaià.

Material a portar:
Esmorzar, dinar, aigua, barret, calçat de muntanya, impermeable per si plou... i en algun moment potser creuem el riu per la llera i ens mullem els peus.

Hores i llocs de trobada:
10:00 h. Restaurant Sant Jordi de Querol

Hora aproximada de tornada: entre les 4:30 i les 5 de la tarda als cotxes


Inscripcions: secretaria@gepec.org Telèfon 977.331.142
El preu de la inscripció per les persones que no són sòcies del GEPEC és de 6 € (nens de 12 a 16 anys 3) que cal pagar mitjançant un ingrés al compte del GEPEC a Caixa Tarragona
2073 0012 09 0110510130 fent constar només el seu nom i cognom.

dilluns, d’abril 14, 2008

Les prioritats de l'equip de Govern de Querol

L'ànsia de l'alcalde per construir-se un nou Ajuntament al costat de casa seva d' 1 milió d'euros amb tots els luxes per un municipi de 500 habitants farà que Querol no pugui rebre més diners de la Generalitat per fer cap més obra durant els 5 propers anys.
Així tots els diners fins el 2012 que proven d'aquest pla, anomenat PUOSC, van destinats a la obra que l'Ajuntament considera prioritària, anomenada "dependències municipals".
CIQ va proposar que en aquest pla s'inclogués una llar d'infants, millores de camins, millora en el sanejament de l'aigua i millores dels nuclis antics; però totes aquestes propostes van ser rebutjades. I que subvencions es reparteixin entre tot el municipi: Can Llenas, Mas Gassos, Mas Bermell, Ranxos de Bonany. l' Arboçar, Esblada i Querol.

CIQ


dijous, d’abril 03, 2008

Querol, fins quan?

Ja fa més de 4 anys que algunes persones vam aixecar la veu per protestar per un cas de transfuguisme que afectava a l’Ajuntament de Querol i fruit d’aquest fet preveiem canvis urbanístics imminents. Així va ser, es va presentar un pla urbanístic polèmic que va aixecar el poble de Querol en contra i degut a les nombroses irregularitats d’aquest va haver de ser retirat després de dos intents d’aprovar-ho. Recentment la fiscalia ha trobat indicis de delicte en la revalorització en 2 anys d’uns terrenys afectats pel pla urbanístic (50 vegades el seu valor inicial). Per això la fiscalia, un ens neutral i públic, ha interposat una querella criminal contra l’actual alcalde i l’exalcade, socis de govern des del cas de transfuguisme de 2003.

A Querol, ara estem governats per persones que estan investigades per presumptes delictes. Però mentre no s’arribi a cap conclusió estem sotmesos a les seves decisions. L’ultima és el trasllat de la seu de l’ajuntament a la urbanització a on viu l’alcalde, ningú està en contra de obrir-hi una delegació; però el fet de perdre la capitalitat i fins i tot el nom del municipi pot ser un cop massa dur per un poble amb 1020 anys d’història però ja massa temps oblidat i castigat.

L'Alcalde de Querol insulta el regidor de CIQ

Extracte del Ple passat:


Demano una disculpa del Sr. Alcalde pel següent, a més volia que constés a l’acta com va acabar el ple passat:

El Sr. Alcalde va esperar que acabés el ple del 29 de desembre per insultar-me, concretament per dir-me càncer davant tots els presents...

Però l'Alcalde ho va negar davant la sorpresa de tothom i per tant no es va disculparL'oposició tem que el govern local vulgui traslladar l'Ajuntament de Querol

http://www.vilaweb. cat/www/elpunt/ noticia?p_ idcmp=2802553


Els grups de CiU i Pel Progrés Municipal CIQ-EPM, a l'oposició, no veuen amb bons ulls el projecte de millora de les dependències municipals que vol impulsar el govern, liderat pel PSC i el grup independent per Querol. El projecte planteja ampliar l'edifici on hi ha el magatzem municipal de la urbanització Ranxos de Bonany (situat a 11 km del nucli) i fer-hi espai per a una guarderia, unes noves instal·lacions per al consultori mèdic, un arxiu i despatxos. El regidor de CiU, Enric Comín, feia evident la seva preocupació i tem que l'execució del projecte sigui un trasllat encobert de les oficines municipals, que quedarien a escassos metres d'on viu l'alcalde. Per Comín, l'obra «no es necessita» perquè les oficines actuals són gairebé noves i el projecte costarà gairebé un milió d'euros. El regidor Jordi Pijoan (PPM-CIQ-EPM) subratllava el «perill» de l'obra perquè podria suposar «desmantellar el poble». Assenyala que una alternativa seria instal·lar els serveis al costat de l'ermita de Valldossera, en un edifici que no necessitaria cap adaptació. L'alcalde, Miguel Uroz, nega la veracitat d'aquestes acusacions dient que a Querol hi quedaran els serveis que «facin falta».
El terme municipal està compost per diverses urbanitzacions, que acumulen una població global empadronada de 350 persones. Al mateix nucli n'hi ha una setantena d'empadronades.

dissabte, de març 29, 2008

Neix l'Associació de Micropobles de Catalunya

L'Ajuntament de Querol no hi ha volgut entrar encara que el grup de CIQ hi ha entrat de forma individual.

Més informació, per adherir-se al correu / adreça : micropobles@gmail.com

http://www.avui.cat/article/tec_ciencia/25927/micropobles/alcen/la/veu.html

Dels 946 municipis catalans, més d'un terç són micropobles, és a dir, municipis amb menys de 500 habitants. Tot i no sumar 100.000 habitants, els 334 pobles amb menys població de Catalunya ocupen més del 40% del territori del país. Conscients de les seves necessitats i especialment de les seves especificitats, aquestes localitats han decidit alçar la veu i constituir, aquest dissabte, l'Associació de Micropobles de Catalunya.

"Volem fer-nos valer i recordar que els pobles petits no són només llocs per anar de vacances sinó que aquí també hi viu gent", defensen a la nova associació

Representants electes d'una quinzena de micropobles, cansats d'haver "de pidolar subvencions a administracions paternalistes" i farts de ser ignorats per "les grans companyies de serveis", han decidit "sumar esforços" i crear la nova associació amb l'objectiu, segons el portaveu del grup promotor i regidor d'Argençola (Anoia), Toni Lloret, de denunciar el "tracte discriminatori" a què són sotmesos aquests municipis. Els problemes pressupostaris i les complicades relacions amb les grans companyies de serveis, en especial telefòniques i elèctriques, són el punt de partida d'una associació que aglutina representants de gairebé totes les forces municipalistes representades als pobles més petits de Catalunya.

dimarts, de març 25, 2008

Plantem el futur al Pla de Santa Maria


Diumenge 30 de març entre 10 h. i 13:00 h.
L'Ajuntament del Pla de Santa Maria, el GEPEC i Limonium organitzen una plantada d'arbres al Pla de Santa Maria. Aquesta plantada té lloc en uns aigüamolls de gran interès natural originats gràcies a l'efluent d'una depuradora d'aigües residuals. Està prevista la plantada de 1000 arbres, participa-hi!
Juntament amb aquesta plantada Catalunya Radio i la Fundació Territori i Paisatge n'organitzen 34 més:
http://www.catradio.cat/plantemelfutur/
Compra l'arbre per 0 euros a www.telentrada.com

Els aigüamolls del pla estan situats darrera del polígon industrial. Al principi d'aquest a mà dreta venint de Valls.

Google earth: "Aiguamolls del Pla" lat=41.339765, lon=1.291323

Informació sobre el futur parc solar al costat del Polígon:
http://www.gepec.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=834&mode=thread&order=0&thold=0

dilluns, de març 10, 2008

Resultats a Querol

Font: www.3/24.cat

divendres, de febrer 15, 2008

Treballar la meitat i cobrar el doble: equip de govern de Querol.

FINALMENT ES VAN APROVAR ELS PUNTS POLÈMICS DEL PLE. Entre les frases de l'alcalde destaca la justificació del canvi d'horari dels plens a dijous a mig matí:

"porque yo soy el alcade y es la hora y el dia que mejor me va a mi"

El proper dimecres l’equip de govern (PSC+FIC) aprovarà en el ple modificar les juntes de govern. Fins ara es feien setmanalment però els pocs temes a tractar a fet passar-les a una periodicitat quinzenal.

Però en el mateix ple també es té previst canviar la retribució per assistir-hi, passarà de 80 a 160 euros. D’aquesta manera els regidors de l’equip de govern cobraran 160 euros per assistir una estona el dissabte a partir de les 11 del matí.

També el mateix dia es preveu canvia el dia del Plens, actualment es realitzaven el divendres al vespre però a partir d’ara passaran a ser dijous a les 11 del matí; horari intempestiu pel ciutadà i pels regidors de l’oposició que treballen.

Per últim l’Alcalde delegarà a una persona del seu grup municipal la funció de portaveu; d’aquesta manera esquivarà les preguntes que es puguin fer durant els plens ordinaris.


L’Alcalde convoca sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.

Dia: 13 de febrer de 2008.

Hora: 17:00 h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS 2008.

3r.- APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL POUM.

4t.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL POUM.

5è.- CANVI DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN.

6è.- ADEQUACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS ELECTES.

7è.- CANVI DE PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC DEL PSC-PM.

8è.- CANVI DE RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE CORPORATIU.


dilluns, de febrer 11, 2008

Arriba el final de l'hivern

Alguns extractes de l'últim ple

Acta últim ple:
CIQ: Ara hem sabut que l'assessora jurídica tenia 2 contractes i s'ha descobert quin era el legal i perquè s'han hagut de pagar 13.000 euros d'indemnització?
Uroz: El dia de la presa de possessió li vaig prometre que solucionaria aquesta situació i ho he fet. En quan a la liquidació penso que ha estat amortitzada.
CIQ: Vostè era tinent d'alcalde i tenia responsabilitats.
Uroz: Però no Alcalde.
...
Carreño: en aquest ajuntament durant molts anys no hi hagut problemes amb la oposició, ha esta una bassa d'oli, fins que vostès han iniciat les disputes.
CIU: La culpa la te vostè.
Carreño: Vàreu començar amb voler tancar el despatx de l'Alcalde a l'oposició i altres mesures poc democràtiques; JO EM CONSIDERO DEMOCRÀTIC I PER AIXÒ VAIG HAVER DE FER EL COP D'ESTAT.

dilluns, de gener 21, 2008

Vídeo: ple Querella Fiscal a Ajuntament

Nou ajuntament a 20 metres de casa de l'alcalde

EN ... PRESENTA AL·LEGACIONS A L’OBRA Projecte "Obra Dependències municipals (906.385,08 €)" ( BOPT 2007/15412):

 • La construcció d’un nou Ajuntament de 700 m2 en un municipi de 400 persones empadronades i d’un preu total de quasi 1 milió d’euros, que disposa d’un Ajuntament modern i espaiós situat a l’antic nucli urbà i que està en perfecte estat, no es pot sinó considerar una malversació de diners i una manera fina d’acabar de desmantellar el poble antic.
 • No es pot gastar el que suposaria gaire bé un any del pressupost total de l’ajuntament de Querol (encara que només en pagui una part) en la construcció del segon consistori.
 • És evident que a Querol tenim altres necessitats molt més prioritàries (ja explicades a la carta de 18/10/2007) que la duplicació dels edificis públics i més quan això suposarà treure la vida que l’Ajuntament dóna al poble. Si el que vol l’actual equip de govern és apropar l’ajuntament a les persones de les urbanitzacions, pot obrir una oficina municipal durant el dissabte al matí per atendre les peticions dels parcel·listes; aquest fet suposaria una despesa mínima perquè ja existeixen espais que podrien fer aquesta funció.
 • A més d’innecessari, l’alcalde proposa que es faci a 20 metres de casa seva. Si tingués una mica d’ètica, l’alcalde s’aproparia al ciutadà NO el ciutadà a casa de l’alcalde.

Per tot això sol·licito la immediata retirada d’aquesta obra.