dimarts, de gener 30, 2007

Planejaments urbanístics vigentsÉs clar q per molt que es rentin la cara volent reduir les ha a 1000; continua sent una rucada/ bestiesa.Si l'actual regidor d'urbanisme, l'alcalde i l'arquitecte municipal (ja contractat) ens han de solucionar el problemes de l'any 1977, anem arreglats!!!Amb totes les urbanitzacions consolidades i els nuclis sumem 410 ha ., no n'hi ha prou??

3 comentaris:

Anònim ha dit...

L'arquitecte que treballa (o que cobra) de Querol fent poum's deu valdre molt; el novembre del 2006 per decret d'alcaldia el contractava per fer (¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿pim-pam-poum????)i, a finals de gener de 2007 l'ajuntament del Pont d'Armentera també per decret d'alcaldia el contracte de forma temporal i urgent.


2006/14214 - AJUNTAMENT DE QUEROL

Edicte

Per decret d'aquesta Alcaldia, de data 23 de novembre de 2006, s'ha procedit a la contractació laboral per màxima urgència, a l'empara de l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, com a operari de serveis, el Sr. Joan Antoni Fernandez Alonso, i com a arquitecte el Sr. Ricardo-Saúl Sánchez Obaya.

Querol, 24 de novembre de 2006. --- L'alcalde, Albert Carreño Soriano.


2007/1231 - AJUNTAMENT DEL PONT D-ARMENTERA

Edicte

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm 2/2007 de 25 de gener s'ha acordat la contractació de Ricard-Saúl Sánchez Obaya, amb caràcter temporal i urgent com a arquitecte.
La qual cosa es fa pública d'acord a l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya i d'acord a l'article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

El Pont d'Armentera, 29 de gener de 2007. --- L'alcalde, Jordi Abellà Barril.

Anònim ha dit...

Doncs que vigilin els del Pont d'Armentera que amb 4 dies ompla el municipi d'urbanitzacions.

Anònim ha dit...

Penseu que aquest arquitecte sempre fa el què li dicte o bé l'alcalde o bé el regidor d'urbanisme (grans experts en la matèria), ell "mai" pren cap decisió, NOMÉS FALTARIA!!!!!