dimecres, d’abril 18, 2007

Ple 19 d'abril

L’oposició a l’equip de govern de l’Ajuntament de Querol ha forçat un ple pel proper dijous per preguntar sobre les al·legacions presentades al POUM i per proposar la paralització del POUM.
Des de la Plataforma Salvem Querol donem suport a aquesta acció però considerem que arriba tard i que s'hauria d'haver fet abans. Des de la Plataforma hem presentat centenars d’al·legacions que no han estat mai contestades però que conjuntament amb altres accions que hem dut a terme ha servit per paralitzar realment el POUM.
Continuant amb la línia de transparència que caracteritza aquest Ajuntament el ple començarà a la 1 del migdia d’aquest dijous; hora que impossibilitarà l’assistència de totes aquelles persones que treballen.

1 comentari:

Anònim ha dit...

AJUNTAMENT DE QUEROL

2007-4451Oferta pública d'ocupació exercici 2007. Aprovació.2007/4451 - AJUNTAMENT DE QUEROL

Anunci

De conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, per Resolució de l'Alcaldia
de data 29 de març de 2007 es va aprovar l'oferta pública d'ocupació
de l'Ajuntament de Querol per l'exercici 2007, amb les següents
places:

PERSONAL EVENTUAL:
Denominació: arquitecte
Nombre de vacants: 1
Accés: lliure
Sistema de selecció: concurs

PERSONAL LABORAL:
Denominació: operari de Serveis
Nombre de vacants: 1
Accés: lliure
Sistema de selecció: concurs

Denominació: auxiliar Administratiu
Nombre de vacants: 1
Accés: lliure
Sistema de selecció: concurs-oposició

Querol, 31 de març de 2007. --- L'alcalde, Albert Carreño Soriano.