dijous, de juny 14, 2007

Vers el Parc Natural de les Terres del Gaià

DECLARACIÓ DE TAMARIT PER LES TERRES DEL GAIÀ
Vers el Parc Natural de les Terres del Gaià:
Per a salvaguardar la vida que gira entorn del riu, els seus hàbitats i l’ingent mosaic
d’ambients i paisatges diversos associats; on és sabut que les llúdrigues i els linxs
mediterranis hi persistiren fins fa ben poc, i on encara hi perviuen importants
espècies de flora i fauna bioindicadores. Rouredes, alzinars, màquies, murtrars,
savinars, muntanyans, jonqueres, alocars, baladrars i alberedes, àligues daurades,
cuabarrades i marcenques, falcons, astors i esparvers, ducs, xups i mussols, torlits,
sibocs i enganyapastors, terreroles, calàndries, gaig blau i cucut reial, llebres,
eriçons, turons, rata-penats, merles i mussaranyes d’aigua, i merles cua-blanca,
blaves i roqueres, corriols camanegres, sargantanes cua-roges, galàpegs, esclàpets
i reinetes, bagres, gobis i fartets, escanyapolls i papallones exígües, orquídies,
evònims, grèvols, perelloners, agrassons, blades, aurons, moixeres, lliris de mar,
cesqueres, estepes de sorral, ajoca-sapos i ensopegueres, riu i torrents, barrancs
i penya-segats, costers i comellars, horts i cultius de secà, boscos i praderies
submarines, maresmes i dunes, platges i la mar...
Per a conservar el seu ric patrimoni històric i antropològic; castells i torres que
acompanyen el Gaià des del seu naixement, a la Baixa Segarra, fins a la seva
pretèrita desembocadura, a Tamarit. Ensems l’immens llegat de barraques i
marges de pedra seca, pous i aljubs, masos i pobles, ermites i monestirs,
pintures rupestres, creus discoïdals, carrerades, císter i modernisme...
Per a conservar els seus paisatges i mediterraneïtat i, les olors, els silencis,
la foscor de les nits...
Perquè cal preservar el territori d’urbanitzacions, polígons industrials,
centrals eòliques i solars irracionals, grans infraestructures de comunicació...
Per conformar un espai frontera amb les regions metropolitanes de Barcelona i del
Camp de Tarragona en expansió, fent front a l’amenaça que suposa el creixement
urbanístic desordenat actual, i tanmateix una estructura territorial ordenant
els diferents usos perimetrals
Per a què el Camp de Tarragona segueixi sent el Camp
Per a què el Gaià, que antuvi fóra país de frontera del Comtat de Barcelona, Marca
Hispànica a l’Edat Mitjana, en els nous temps de pau, al s.XXI, tingui l’oportunitat
d’esdevenir símbol d’unió de territoris, ecosistemes i persones
Per a implementar una figura de preservació global que connecti i aglutini la munió
d’espais naturals protegits a la franja litoral i marina associada, des de la Savinosa
i la platja Llarga de Tarragona, fins les Madrigueres del Vendrell
Per a relligar certament els espais de la Xarxa Natura 2000 europea
Per a mantenir la seva funció de connector biològic i paisatgístic de primer ordre,
garantint la connectivitat des de la Mediterrània fins els Pirineus
Per a què ens segueixi interrelacionant tant hidrogeològicament, com florística,
faunística, històrica, paisatgística i, socialment.
Per a què torni a davallar l’aigua al riu, i els sediments vers les seves platges
Per a què hi retorni la llúdriga
Per a poder trobar solucions compartides a problemes comuns, mancances,
amenaces i problemes ambientals; depuradores, pedreres, incendis, empobriment
forestal i faunístic... recuperant tant el patrimoni natural com l’antropològic i històric
i el paisatge
Per a cohesionar els municipis de les Terres de Gaià, entenent la Conca com a raó
biogeogràfica de cohesió global, element conferidor d’entitat a l’espai, i marca
pròpia de qualitat a tots nivells
Per a dotar-nos d'una estratègia territorial generadora de sinèrgies positives a
diferents nivells, tant ambientals i urbanístiques, com socials i culturals,
i ensems de progrés econòmic
Per a garantir l’ús dels seus preuats recursos, i que el pagès pugui seguir vivint
dignament de la Terra, i el caçador caçant, i el pescador...
Perquè cal garantir i promocionar un veritable desenvolupament sostenible
territorialment i ambientalment, protegint, conservant, gestionant i promocionant
conjuntament tant els seus valors biològics i mediambientals, com els paisatgístics,
històrics i antropològics
Perquè cal conservar com a tals la Conca del riu Gaià, el litoral associat i la seva
mar, ensems la corona verda del llevant tarragoní agroforestal íntimament
imbricada, i tots aquells altres territoris veïns mereixedors de preservar lligats
Perque protegir les valls, espais que en essència acullen, uneixen i interrelacionen,
representa un pas endavant en la història de la conservació de la natura en l’Europa
moderna
Perquè cal, per a les generacions que ens segueixen, conservar un paisatge viu
Perquè són molts els objectius comuns i els punts d’acord i, el Parc Natural esdevé
la millor opció de futur compartida per a les Terres del Gaià
Perquè som molts els veïns i veïnes que ens identifiquem pertanyents al territori
que drena el riu Gaià, persones i representants d'entitats des de Santa Coloma de
Queralt fins a Tamarit amb un ampli ventall d'idiosincràsies, des d'ecologistes a
caçadors, passant per pagesos i artistes, excursionistes i escriptors, científics i
estudiosos, professors, ciutadans...