diumenge, de desembre 16, 2007

CIQ sol·licita trasparència en la contractació de personal

Senyor Alcalde de Querol, Voldria expressar-li, un cop més, el meu disgust per la manca d'informació als regidors de l'oposició sobre les decisions. Li agrairia que em digues el procediment seguit per contractar la nova persona que treballa a l’Ajuntament. I si aquesta contractació ha estat per màxima urgència voldria saber-ne el motiu. Atès que els últim anys està contractant personal amb urgència demano que en el proper ple s’inclogui una moció per crear una borsa de treball. D’aquesta manera tots els ciutadans tindran el mateix dret a optar-hi i serà un procediment net, tal com diu el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre per regular una borsa de personal en casos de màxima urgència. Per tant, SOL·LICITO:Que en el proper ple es presenti la moció de CIQ-EPM per la creació d’una borsa de treball (seguint el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre) ; d’aquesta manera tots els ciutadans tindran la mateixa oportunitat d’optar a cobrir un lloc de treball vacant a l’Ajuntament de Querol; en casos que aquesta institució pública ho necessiti amb urgència justificada.