divendres, de febrer 15, 2008

Treballar la meitat i cobrar el doble: equip de govern de Querol.

FINALMENT ES VAN APROVAR ELS PUNTS POLÈMICS DEL PLE. Entre les frases de l'alcalde destaca la justificació del canvi d'horari dels plens a dijous a mig matí:

"porque yo soy el alcade y es la hora y el dia que mejor me va a mi"

El proper dimecres l’equip de govern (PSC+FIC) aprovarà en el ple modificar les juntes de govern. Fins ara es feien setmanalment però els pocs temes a tractar a fet passar-les a una periodicitat quinzenal.

Però en el mateix ple també es té previst canviar la retribució per assistir-hi, passarà de 80 a 160 euros. D’aquesta manera els regidors de l’equip de govern cobraran 160 euros per assistir una estona el dissabte a partir de les 11 del matí.

També el mateix dia es preveu canvia el dia del Plens, actualment es realitzaven el divendres al vespre però a partir d’ara passaran a ser dijous a les 11 del matí; horari intempestiu pel ciutadà i pels regidors de l’oposició que treballen.

Per últim l’Alcalde delegarà a una persona del seu grup municipal la funció de portaveu; d’aquesta manera esquivarà les preguntes que es puguin fer durant els plens ordinaris.


L’Alcalde convoca sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.

Dia: 13 de febrer de 2008.

Hora: 17:00 h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS 2008.

3r.- APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL POUM.

4t.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL POUM.

5è.- CANVI DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN.

6è.- ADEQUACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS ELECTES.

7è.- CANVI DE PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC DEL PSC-PM.

8è.- CANVI DE RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE CORPORATIU.


1 comentari:

Anònim ha dit...

Pel que es veu les paraules que va pronunciar l'alcalde per justificar el canvi de dia i hora en els plens: "porque yo soy el alcalde y es la hora y el día que mejor me va a mi", va en total concordança amb el que va dir el seu regidor de camins en un altre ple -"perquè sóc demòcrata vaig haver de fer un cop d'estat"-.
-----------------------------------
Diuen que va haver inundacions a casa el "lobo feroz" (baba pura)el dia que va saber que cobraria un sou per ser "alcalde" de Querol.
-----------------------------------