dimarts, de novembre 23, 2010

Novetats d'internet

Com sabeu des del grup municipal CIQ (coalició d'independents per Querol) hem presentat propostes per tal de millorar la cobertura d'internet al municipi i de que es facilites o es subvencionés la senyal a biblioteques o locals socials. He presentat mocions que s'han aprovat i s'han enviat als organismes corresponents. No cal dir que això de cedir la senyal a una biblioteca o subvenciona la quota d'internet als locals socials l'equip de govern no hi presta cap importància ja que encara no són conscients de que és internet i de les oportunitats i facilitats que genera.

Fruit del pla de desplegament de les noves tecnologies i les mocions presentades per CIQ es va posar una antena a Montagut per tal de millorar la cobertura a les zones de Bonany-Llenes-Bermell i Gassons. A la zona del nucli de Querol només té cobertura la zona sud, que li dona servei l'antena de Miramar.

Fa poques setmanes que vaig rebre la resposta de la Generalitat a la meva demanda de la millora de cobertura d'aquelles zones encara no arriba la senyal d'iberbanda. La resposta ha estat que en breu ja es podrà contractar pel mateix preu que iberbanda internet per satel·lit. Així que pel mateix preu, ja que està subvencionat, aquelles zones que quedin a l'onbra de les antenes de Miramar i Montagut  podrà arribar per satel·lit pel mateix preu.

Us adjunto una oferta de l'empresa comercial que comercialitza iberbanda al municipi, a la la web http://www.tecnoprog.org/catala.html

29 € mes + IVA el primer any

 

Regidor CIQ