dimecres, d’octubre 31, 2012

L’Ajuntament de Querol impulsa un projecte pel manteniment de les franges protecció contra incendis forestals.

L'iniciativa, finançada per un 66% per la Diputació de Tarragona, pretén el manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals existents que separen les diferents urbanitzacions  de la Serra d'Ancosa-Montagut i del camí veïnal de Querol al Coll de la Torreta.

Aquestes franges de protecció es van realitzar fa 4 anys, el nul manteniment fa que la feina feta en la neteja en pocs anys ja no serveixi i s'hagi de tornar a netejar amb mitjans mecànics. La pastura amb ramats fa que aquest manteniment s'allargui durant molts anys.

El cost per hectàrea de la neteja  amb maquinària puja a 1400 € en canvi la neteja amb ramats suposa un 10% d'aquest cost. A més de l'estalvi que suposa per l'administració hi ha els següents beneficis:

·         Beneficis pel paisatge: La ramaderia extensiva ha estat una activitat tradicional a Catalunya que ha contribuït a crear i a mantenir un paisatge format per l'alternança de zones agrícoles i zones  forestals que contribueixen a crear una gran diversitat d'hàbitats.

·         Beneficis en l'extinció d'incendis: Els estalvis en els sistemes d'extinció són fruit de diferents factors. En primer lloc, per la disminució en la càrrega de combustible (70% en t/ha), la qual té una influència directa en la intensitat del foc i, per tant, en la quantitat de recursos humans i materials que cal destinar per al seu control.

·         Beneficis per la societat: un dels més evidents és l'estalvi que suposa el control del sotabosc amb bestiar respecte de les actuacions forestals fetes manualment o amb maquinària. I per altra banda, l'increment de la multifuncionalitat del bosc (activitats al medi natural: esportives, lúdiques, etc.)

·         Beneficis per l'activitat ramadera, s'incrementa la producció de carn i altres productes.

Així l'Ajuntament de Querol a més de disminuir els risc d'incendi  vol aprofitar  la  creixent  preocupació  per  preservar  la  naturalesa del municipi,  i  alhora generar oportunitats  laborals.  Desenvolupar  estratègies  capaces  de  canviar  la  deriva  vers  el despoblament rural i assolir la creació i manteniment de llocs de treball dignes i en harmonia amb l'entorn natural on es desenvolupen.

Aquesta subvenció és per un any, és necessari que l'administració aposti per aquesta iniciativa a més llarg termini.