divendres, d’octubre 19, 2007

Cartes de CIQ: neteja de la Font del Jovany i obres PUOSC

Senyor Alcalde de Querol:
L’article 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, CAPÍTULO V. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES:
Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.
La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.

Per tant li recordo la informació que li he demanat:

1. Registre d’entrada 665, de 21 de juliol de 2007, contracte de l’assessora.
2. Registre d’entrada 675, de 4 d’agost de 2007, situació actual de la casa “Ca la Montserrat”.
3. Registre 660, de 24 d’agost de 2007, les despeses totals de tramitació del POUM

(avantprojecte, 1era aprovació inicial, 2ana aprovació inicial, advocats, assessors....)
Esperant rebre, d’acord amb la llei , la documentació sol·licitada,


Senyor Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Querol,

El motiu d’aquesta carta és informar-lo que, després de la neteja de les vores dels camins que ha realitzat Medi Ambient, a la Font del Jovany hi ha una gran quantitat de plàstics (garrafes que la gent ha llençat) al voltant de la font. Aprofitant que ara està net de vegetació es podria netejar.
També aprofito per informar-lo que el Camí de Formigosa a Mas Bermell que passa per la carena, per la Costa de Dalt, abans d’arribar a les primeres cases d’aquesta urbanització, hi ha un abocament de runes.
Adjunto fotografies dels dos casos.

Per qualsevol dubte resto a la seva disposició,


Senyor Alcalde de Querol / Senyor arquitecte municipal,


Davant l’inici del període del PUOSC pels propers 5 anys; CIQ demana que es tingui una reunió amb els regidors per parlar de la planificació d’obres pels propers 5 anys.

Per altra banda CIQ proposa que, les inversions es reparteixen d’una manera equitativa entre tots els nuclis habitats del municipi, tenint en compte les necessitats més urgents en cada un d’ells ja sigui per fer obra nova o per fer manteniment i restauració dels carrers, places o espais en general.
Pensem que aquestes inversions han de promocionar a tot el municipi i fer-lo més atractiu a la vista dels visitants i, per què no, de possibles futurs veïns.
És per tot això que demanem que es prengui en consideració i s’estudïi la possibilitat de portar a terme les següents obres:

Renovació del nucli de Querol: Renovació de l’abeurador, canviant la coberta de material cancerigen, (“uralita” ), per una de teules àrabs. Renovació de la plaça del poble [...]

En referència a les urbanitzacions, l’Ajuntament hauria de fer el possible per realitzar totes les obres que legalment li correspongui assumir, juntament amb les juntes de compensació, ja siguin, dipòsits i canonades d’aigua de boca, com l’asfaltat d’alguns trams de carrer que al hivern es tornen intransitables, com infrastrucutures pel sanejament de les aigües residuals, etcètera. I si l’Ajuntament creu que hi ha prou demanda per construïr una llar d’infants a Valldosera es podria aprofitar també per demanar-ne finançament...