dimecres, de setembre 17, 2008

RELACIÓ D’ESCRITS PRESENTATS PER CIQ A L’ALCALDE DURANT L’ACTUAL MANDAT

llàstima que s'ha aconseguit poc!, però això és el que faria CIQ

16-06-2007

Es demana que en lloc de pavimentar l'entorn de l'església s'empedri. Registre d'entrada 465.

23-06-2007

Es demana formar grup propi a l'Ajuntament. Registre d'entrada 488.

21-07-2007

Es demana quines tasques fa el regidor contractat a temps parcial i que s'informi a tots els regidors de les mateixes. També es demana el contracte de l'assessora Rosa Maltès, el sou, les seves tasques, l'horari de treball i el lloc físic de treball. Registre d'entrada 665.

24-07-2007

Es demana que al pont dels Quatre Ulls es posi un cartell on es demani respectar la natura i no tirar escombraries, que un treballador de l'ajuntament hi vagi algun dia dels caps de setmana d'estiu per informar i fer complir les normes i instar als agents rurals a patrullar per aquesta zona els dies indicats. Registre d'entrada 668.

24-08-2007

Es demana la situació actual del POUM i també totes les despeses originades per tots els intents d'aprovació. Registre d'entrada 660.

24-08-2007

Es demana arribar a un acord al proper Ple per tal d'impulsar la xarxa de banda ampla al municipi. Registre d'entrada 661.

04-08-2007

Es demana accelerar els tràmits per tal de solucionar el perill que representa l'actual situació ruïnosa de ca la Montserrat. S'adjunten fotografies. Registre d'entrada 675.

04-08-2007

Es demana la instal•lació de papereres als nuclis de població i que es buidin. Registre d'entrada 674.

18-10-2007

Es demana una reunió amb els regidors per parlar de la planificació d'obres pels ropers 5 anys (PUOSC). Es demana que les inversions es reparteixin equitativament. Registre d'entrada 790.

18-10-2007

Es demana, en base al dret a la informació que tenen els regidors, resposta als escrits amb data 21-07-07, 04-08-07 i 24-08-07. Registre d'entrada 791.

18-10-2007

Es demana netejar de plàstics la Font d'en Jovany aprofitant que Medi ambient va netejar les vores dels camins. Es comunica que hi ha runa abocada al camí que passa per la carena de Formigosa a Mas Bermell. S'adjunten fotografies. Registre d'entrada 808

17-11-2007

Es demana estat de les obres de l'entorn de l'església i també que a la vorera del darrera al cementiri en lloc d'un esglaó i hagi una rampa per tal de poder aparcar quan sigui necesssari. Registre d'entrada 929.

01-12-2007

Es demana que en el proper Ple s'informi sobre les intencions del Alcalde pel que fa al PUOSC ja que no va convocar la reunió que es demanava a l'escrit del 18-10-07. Registre d'entrada 989.

14-12-2007

Es demana el procediment seguit per contractar la nova persona que treballa a l'ajuntament i la creació d'una borsa de treball per tal de que tots els ciutadans tinguin les mateixes oportunitats d'optar a un lloc de treball. Registre d'entrada 1034.

19-01-2008

Es demanen responsabilitats per haver pagat més de 100.000 euros a l'antiga assessora, la qual no feia la seva feina i tampoc assistia a l'Ajuntament. Registre d'entrada 60.

19-01-2008

Queixa perquè als lots de Nadal als jubilats hi figura una dedicatòria personal de l'Alcalde enlloc de figurar l'Ajuntament. A més CIQ sol•licita que la part de la factura del dinar de Nadal que correspondria al regidor de CIQ es destini a una entitat benèfica. Registre d'entrada 59.

19-01-2008

Al•legacions al cost desorbitat de les noves dependències municipals. Registre d'entrada 61.

03-05-2008

Es demana que un cop aprovat el setembre passat impulsar una ordenança per limitar l'ús de camins i corriols als vehicles de motor es faci alguna acció al respecte. Registre d'entrada 448.

03-05-2008

Es demana que es sol•liciti al Consell Comarcal una deixalleria mòbil un cap de setmana cada dos mesos, un cop al poble i l'altre a Valldosera. Registre d'entrada 449.

10-05-2008

Es demana la neteja de l'abeurador i que el taulell d'anuncis situat a l'exterior de l'ajuntament sigui més gran i que la informació es pengi puntualment. Registre d'entrada 469.

14-06-2008

Es demana junt amb CIU i AeQ fer els Plens els divendres a les 18 hores. Registre d'entrada 575.

28-08-2008

CIQ torna a demanar que els plens es facin divendres a les 18:00 hores. Registre d'entrada 778.

28-08-2008

Es demana que l'equip de govern torni a cobrar 80 € de dietes per fer les juntes de govern dissabte al matí; enlloc dels 160 € que des l'últim ple cobren. Registre d'entrada 779.

28-08-2008

Es demana que s'aturin les gestions per construir una pedrera i/o un abocador al municipi de Querol. Registre d'entrada 779.

Altres peticions
Arreglar camí que fa servir el guaita de Montagut, creació de borsa de treball i petició millora cobertura mòbil.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Quin curro que s'ha fet des de Coalició d'Independents per Querol! Moltes felicitats!!!!
(per cert, el secretari d'aquest ajuntament hauria d'intentar memoritzar aquest nom i no escriure Candidatura d'Independents per Querol).

Potser s'ha aconseguit poc, però, ha quedat molt clar quina és la voluntat d'aquest equip de govern i quines són les seves formes d'actuació:
- no és una compra de vot el fet de contractar a temps parcial al regidor que els dóna 1 únic vot ,però el necessari per fer majoria en les votacions? Si tenim en compte que ell s'autodefineix com a ANALFABET, és força sospitós. No us sembla?? Per si algú encara no ho sap, el seu nom és Alberto Carreño.
-Si des de l'ajuntament no contesten a les vostres peticions no penseu que sordegen (tot i que per edat podria ser), només cal que mireu una web on s'indica l'alcalde Uroz com a conseller comarcal s’encarrega de l’àrea de Participació Ciutadana des del juny de 2008. www.altcamp.altanet.org/ftp/fitxes_consellers/pm_uroz.doc
ÉS L'ACUDIT MÉS GENIAL QUE S'HA POGUT ESCRIURE MAI! PARTICIPACIÓ CIUTADANA!!! JA, JA, JA, JA