dissabte, de desembre 13, 2008

Moció per acollirse a l'avantprojecte de llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Sol·licito que al proper ple es presenti la següent moció presentada per aquest grup municipal:

Atès que el Govern va aprovar en data 25 de juny de 2008 l'Avantprojecte de llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Atès que el seu objectiu és ordenar les urbanitzacions aïllades i dotar-les de les infraestructures i dels serveis bàsics necessaris.

Atès que per finançar les actuacions es crearà un Fons específic del Govern perquè els consistoris redactin els programes d'adequació i dues línies de crèdit: una per als ajuntaments i l'altra pels parcel·listes

Atès que Querol és un municipi que per les seves característiques d’urbanisme difús és un dels principals candidats a rebre aquestes subvencions

Atès que l’avantprojecte de llei diu:

1. En el marc de les convocatòries previstes en l’article 18, poden sol·licitar finançament del Fons els Ajuntaments de municipis en el terme dels quals es trobin radicades les urbanitzacions,

2. En la sol·licitud s’inclourà una Memòria sobre el compliment dels requisits de l’article 3 i dels criteris de prioritat de l’article 16, així com l’import demanat i la seva justificació.

PROPOSTA D’ACORD:

Començar a redactar la memòria i els altres requisis per acollir-se a aquestes subvencions que s’adjudicaran en els propers mesos.

CIQ-EPM