dimarts, de maig 10, 2011

CIQ-E presenta recurs contra VIP

Diari de Campanya 2
Jutgeu vosaltres mateixos.... hem presentat recurs a la provincial.  Si no haurem de fer servir la imaginació.
No cal dir que el recurs la presentat el senyor Achaerandio propietari de parcel·les per vendre i que va comprar a un preu molt baix aprofitant que s’havien de pagar unes obres de la junta de compensació. Aquest senyor no vol POUM pq vol dividir les seves parcel·les per la meitat i vendre-les. Aquest “senyor” ja es va presentar al Bruc en les passades eleccions per defensar unes propietats. Ja veieu els interessos que hi ha darrera d’ aquest senyor, que per setmana santa es passejava com el Mesies pel municipi. A més sembla ser que aquest senyor no està empadronat a Querol.
Podeu difondre el missatge,
Regidor de CIQ-E                                
ACUERDO NÚMERO 15/2011

         En Valls, a 10 de mayo de 2011.

         Por presentado el anterior escrito por D. Enrique Achaerandio Magaña  DNI 36981272-D, en nombre y representación de VEÍNS I PARCEL.LISTES de Querol, requiriendo de esta Junta Electoral la retirada de los carteles electorales que CIU, PSC-PM y CIQ-E han colocado en el municipio de Querol en vías públicas de las urbanizaciones del municipio y especialmente en Ranxos de Bonany, alegando que no son lugares autorizados.
         Esta JEZ ACUERDA lo siguiente:

Consultados los lugares ofrecidos por el Ayuntamiento de Querol para la colocación de propaganda electoral.
Por lo que  requiérase a CIU, PSC-PM y CIQ-E para que retire de inmediato la propaganda electoral referida.
Notifíquese el presente acuerdo a Veïns i Parcel.listes, CIU, PROGRES MUNICIPAL  y CIQ-E.

                                      LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VALLS