dissabte, de setembre 16, 2006

Xarxa Natura 2000 i Querol, finalment
En verd la nostra proposta inicial. I per ordre les tres propostes de la Conselleria de Medi Ambient. No sabem que va passar a la segona proposta.